تمایل به پرداخت و تمایلات رفتاری

دانلود پایان نامه

که یک مصرف کننده بر اساس درکی که از کیفیت مانا ماکارون داشته از مزیتهای آن و برتریهایی که در مقایسه با سایر نامهای تجاری بر اثر تجربه داشته ، که نشان تجاری آن را هم ،بر اساس کیفیت خود ماکارونی با کیفیت تلقی میکند و از این رو برای آن کیفیت مانارونی مانا را داشته باشد حاضر به پرداخت بیشتر است ، که برای محصولات مانا ماکارون نسبتا متوسط اینگونه بوده است .
پ) همانطور که انتظار داشتیم، بعد ارزش ادراکی هزینه از ارزش نشان تجاری بر تمایلات رفتاری خرید مانا ماکارون رابطه مثبتی وجود دارد . چنین رابطه ای منطقی است. وجود این رابطه را میتوان اینگونه تبیین کرد:
مصرف کننده با خود مینگرد که ارزش دریافتی مانا ماکارون نسبت به هزینه پرداختی ارزشمند بوده است که این مساله در محصولات ماکارونی مانا در حد متوسط در بین مصرف کنندگان دارای ارزش بوده .
ت) همانطور که انتظار داشتیم، بعد ارزش ادراکی هزینه از ارزش نشان تجاری بر تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری مانا ماکارون زابطه مثبتی وجود دارد اما معنا دار نمیباشد . وجود این رابطه را میتوان اینگونه تبیین کرد:
در نتیجه ای که از فرضیه سوم داشتیم به طور متوسط مانا ماکارون برای مصرف کنندگان دارای ارزش بوده و از لحاظ ارزش ادراکی هزینه و تمایل پیدا کردن توسط یادآوری نیک از نام تجاری در جمع دوستان یا حتی خرید گذشته از نام تجای وقصد خرید آینده ازآن ، که دیگر مصرف کننده تمایلی برای پرداخت مبالغ بالاتر ندارد چون نسبت به سایر رقبا ارزش دریافتی نسبت به هزینه پرداختی ندارد .
ث) همانطور که انتظار داشتیم، بعد منحصربه فرد بودن کالا از ارزش نشان تجاری بر تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری مانا ماکارون رابطه مثبتی وجود داشته. چنین رابطه ای منطقی است. وجود این رابطه را میتوان اینگونه تبیین کرد:
همانطور که میدانیم تمامی محصولات یک واحد تولیدی در درجه عالی نسبت به سایر رقبا نمیباشد اما بیشتر مصرف کنندگان محصول رشته ای مانا مکارون آن از دیگر مانارونی های سایر رقبا متمایز میپنداشتند و این تمایز در مصرف کننده باعث میشود مصرف کننده به درجه ای برسد که این را نسبت به سایر رقبا متمایز کند و ترجیح میدهد قیمت بیشتری را بپردازد و میدانیم در شراط یکسان این عمل صورت میپذیرد چون تولید کنندگان ماکارونی رقابت تنگاتنگی را با هم دارند که بیشتر محصولات در حد هم میباشد .
ج) همانطور که انتظار داشتیم، بعد منحصربه فردبودن کالا از ارزش نشان تجاری بر تمایلات رفتاری خرید محصولات مانا رابطه مثبتی وجود داشته. چنین رابطه ای منطقی است. وجود این رابطه را میتوان اینگونه تبیین کرد:
بیشتر محصولات مانا ماکارون نسبت به سایر ماکارونی های دیگر واحدهای تولیدی منحصر به فرد میباشد چرا که با کمترین شعار از آرد سمولینا استفاده کرده و ماکارونیهای درجه یک تولید کرده ، که نسبت به ماکارونی سازها دیگر که با آرد نانوایی سبوس دار ماکارونی درست میکنند یا حتی تولید کنندهای قدرتمند از امتیاز ویژه ای نزد مصرف کنندگان برخوردار است که این خود منحصر به فرد بودنش را نشان میدهد و که مصرف کنندگان ماکارونی مانا تنها با یک بار استفاده میتوانند جذب آن شده و تمایلات رفتاری به سمت و سوی آن بردارند ، حتی در جمع دوستان و آشنایان از آن صحبت میکنند اما در محصولات مانا ماکارون این رابطه وجود دارد اما نزدیک به متوسط است که مانا ماکارون برای انحصار بازار باید بر روی تمامی محصولات خود این انحصار را گسترش دهد و به تنوع بخشی ادامه دهد .
چ) همانطور که انتظار داشتیم، بعد تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری از ارزش نشان تجاری بر تمایلات رفتاری خرید محصولات مانا رابطه مثبتی وجود داشته، چنین رابطه ای منطقی است. وجود این رابطه را میتوان اینگونه تبیین کرد:
منظور کسانی هستند که اعتقاد و تمایل بسیار شدیدی به مصرف ماکارونی مانا دارند و برای آن ترجیحا قیمت بیشتری را میپردازند که در این پروژه این رابطه برقرار میباشد ولی ضعیف است .
5-4 پیشنهادات :
پیشنهادهای زیر بر اساس یافتهای پژهش و به منظور افزایش سطح استفاده از قابلیتهای مزیتی بر اساس مدل آکر ارائه میگردد .
1)در زمینه کیفیت :
– استفاده از تکنولوژی روز دنیا مثل BUHLER و FAVA
– ایجاد و تجهیز آزمایشگاهای کنترل کیفیت پیشرفته و تستهای تعمیراتی مداوم
– نظارت بر تعمیر و نگهداری ماشین آلات و بهداشت آنان و پرسنل
– استفاده از آرد سمولینا تهیه شده از گندم دروم و بهیود دهندهای بهداشتی برای کیفیت بالاتر
– بهبود کیفیت تحویل به مشتری
2) در زمینه رهبری بازار :
– ایجاد تنوع و ابتکار و نوآوری در طعمهای ماکارونی
– ایجاد تنوع در شیوهای فروش
– ایجاد تنوع و یکپارچگی در مراکز عرصه
– راه اندازی طرح نظر سنجی در استانهای کشور و بکار بردن پیشنهادات مصرف کنندگان در محصول
3) در زمینه تبلیغات :
– ایجاد حس صداقت و اطمینان در اذهان مردم