قانون مسئولیت مدنی و وضعیت اجتماعی

دانلود پایان نامه

ماده 2 قانون مسئولیت مدنی بیان می کند دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم کند یعنی دادگاه بعد از احراز ارکان مسئولیت پدر زیستی و اینکه این عمل از او سر زده است او را به انفاق نفقه الزام می کند. بنابراین کسانی که وجوب انفاق را از باب مسئولیت مدنی می دانند باید از طریق دادگاه در خواست شود.
علاوه بر اینکه پدر زیستی طفل از باب تسبیب یا طبق قواعد عمومی تعهدات ملزم به انفاق طفل طبیعی می باشد در مواردی نیز قانون ایران این مساله را تصریح کرده است.
الف- ماده 6 قانون مسئولیت مدنی : « در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیاندیده قانونا مکلف بوده یا ممکن است بعدا مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری کند وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری که عادتا ممکن است و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده به آن شخص بپردازد» که مطابق این ماده نیز می توان پدر زیستی را ملزم به پرداخت هزینه و نگهداری و نفقه طفل توسط مادرش نمود.
ب- ماده 9 قانون مسئولیت مدنی بیان می کند: « دختری که با اعمال حیله یا تهدید یا سوئ استفاده از زیر دست بودن حاضر به همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی ، زیان معنوی هم بنماید» که از مهمترین جبران خسارت در این موقع پرداخت نفقه و مخارج کودک می باشد که باید توسط پدر زیستی پرداخت شود.
در ماده فوق به حیله و تهدید و یا زیر دست بودن اشاره شده که دختر بدین خاطر حاضر به همخوابگی با مردی می شود و ضرری از این راه به او می رسد و در این مورد مطلبی در فقه آمده است که می توان چهار هزار درهم از زانی فقط به خاطر ضرر وارد آمده مطالبه کند.(وکان لها اربعه الاف درهم المکابره علی فروجها) .
گفتار ششم :کارشناسی نفقه و نحوه محاسبه آن
بند اول: کارشناسی نفقه
شاید این پرسش برای بسیاری از مخاطبان پیش بیاید که نفقه فرزند چگونه کارشناسی می شود؟ آیا درخصوص کودک نیز مانند خانم ها مسائلی مانند تحصیلات، شان خانوادگی و موقعیت کاری لحاظ می شود؟ اگر چنین مساله ای وجود دارد، این نکات چگونه درباره فرزندان انجام می شود؟
کارشناسی که مسئول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند است، معمولامبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص می کند. کارشناس مکلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی فرزند و نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود، میزان هزینه نگهداری فرزند را محاسبه کند. برخی تصور می کنند اگر زنی شاغل باشد، دیگر امکانی برای درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما این مساله چنین نیست و زنان شاغل هم می توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی کنند. از طرف دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد و علی الاصول وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می کند. اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شکایت ساکن منطقه ای گرانقیمت باشد، این مساله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یک جامعه روستایی به یک شهر و در نقاط مختلف شهر نیز تفاوت دارد.
محدودیت شکایت برای نفقه فرزند پسران تا 18 سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند؛ اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.
نکته جالب توجه در قانون این است که دختران تا زمان ازدواج می توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج کند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شکایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی دهد
نفقه فرزند نیز مانند نفقه گذشته قابلیت طرح شکایت های متعدد را دارد شاید اگر قانون در این زمینه به صورت دیگری نوشته می شد، فرزندان می توانستند تا 40 سالگی در خانه پدری ساکن باشند و از نعمت یک زندگی مرفه به اضافه نفقه برخوردار باشند البته شکل دیگری از این ماجرا هم وجود دارد و آن درخواست نفقه از سوی پدر و مادر از فرزند است که در صورت طرح چنین درخواستی و عدم توانایی پدر برای کار کردن، دادگاه فرزندی که توان مالی دارد را به پرداخت نفقه وادار خواهد کرد.
بند دوم: محاسبه نفقه فرزند
شاید برای عده ای از مردم این سوال پیش بیاید که فرزندان چگونه صاحب حق نفقه می شوند؟ آیا آنها نیز در قبال انجام کاری از چنین حقی برخوردار می شوند؟ قانون به این سوال پاسخی ساده داده است.
براساس ماده 1199 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدر بزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می کنید که قانون بسادگی بی خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه های مختلفی را پیش بینی کرده است.
در قانون پیش بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند و در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند. این روالی است که در قانون برای رسیدگی به چنین شکایت هایی وجود دارد، اما خارج از محدوده کتاب قانون و حرف های قانونی، نفقه فرزندان چه مسیری را طی می کند تا به نتیجه برسد؟
یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست.
از طرفی، از آنجا که قانون مرد را به عنوان سرپرست خانواده معرفی می کند، پدر وظیفه دارد علاوه بر نفقه همسر، نفقه فرزندش را پرداخت کند و این حقی است که با طلاق والدین هم ساقط نخواهد شد و تحت شرایطی فرزندان می توانند در مقاطع مختلف تقاضای نفقه کنند. ذکر این نکته هم لازم است که نفقه فرزند یکی از مباحث پیچیده حقوقی است که حتی در بخشی مانند شروط ضمن عقد نیز نمی توان درباره آن تصمیم گیری کرد. اگر زن و شوهری بخواهند در این باره در عقدنامه چیزی درج کنند این مساله ممکن نیست، زیرا نه صاحب فرزند هستند و نه معلوم است که در آینده صاحب فرزند می شوند و چون فرزند از نظر حقوقی وجود ندارد، درباره آن نمی توانند تصمیم گیری کنند.
بند سوم: سن در یافت نفقه
در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام که اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. ‎باید توجه داشت که در مورد کارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى که دختر، همسر انتخاب نکرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به کارمند حق اولاد پرداخت مى شود.
یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست