کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره

کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره

یکی از وسایل مورد نیاز در زندگی مخصوصا در شرکتها و بانکها ماشین حساب است.

آیا می دانید ماشین حساب فقط برای محاسبه کردن و یافتن زودهنگام پاسخ به کار نمی رود؟

ماشین حساب از جمله اختراعهایی است که می توانند هر از گاهی ما را سرگرم کند این ابزار همچون جادوگری است که بازیها حیله ها و حتی شیوه های نوینی از مکالمه را در چنته دارد.

ممکن است این پرسش مشغولتان داشته باشد که چرا شکل اعداد در صفحه نمایش ماشین حساب برجسته و زاویه دار است؟ در این صفحه هر عدد با خطوطی صاف نشان داده می شود و هر خط با روشن شدن لامپهای کوچک که در پشت صفحه نمایش نصب شده است ظاهر می شود ماشین حسابها می توانند 8 تا 12 رقم را روی صفحه نمایش خود نشان دهند. ماشین حساب شما چند رقمی است؟ برای دانستن آن دکمه AC را فشار دهید و سپس دکمه های اعداد را بزنید تا صفحه پر از رقم شود حالا رقمها را بشمارید چند تاست؟

اگر با دقت به هر رقم نگاه کنید متوجه خواهید شد که هر رقم از خطوط کوچکی که به یکدیگر متصل نیستند تشکیل شده است برای مثال دکمه ی عدد 8 هشت را فشار دهید و سپس خطوط کوچک آن را بشمارید چند خط کوچک وجود دارد؟ بلی 7 خط کوچک پشت هم رقم دو مربع قرار گرفته است که با لامپهای کوچک روشن می شوند با همان هفت لامپ کوچک می توانید هر رقمی را از 0 تا 9 نشان دهید برای مثال دکمه ی عدد 6 را فشار دهید بلی از 6 تا خط تشکیل شده است پس 6 لامپ کوچک عدد 6 را نشان می دهد. لامپها بوسیله سیمهای کوچک مخصوصی به دکمه های ماشین حساب متصل می شوند و با فشار دادن دکمه ها روشن می شوند.