2-29 رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در تجارت الکترونیک

در ایران به دلایلی نظیر محدود شدن اقدامات و سیاستها به بخش دولتی، فراگیر نبودن آن‌ها، نبود انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام

صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی در این ارتباط، به نظر نمی‌رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد. به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرآیند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دولت‌ها با ارائه چارچوبی مشخص، رویکرد خود به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاست­هایی که اجرای آن‌ها را ضروری می‌داند مشخص نماید. در این رویکرد، باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیر دولتی معین گردد، چارچوبهای قانونی لازم پیش‌بینی شوند، زیرساختهای موردنیاز و چگونگی و سرعت تامین آن‌ها معین گردد و حیطه‌های فعالیت بخش غیر دولتی، انگیزه‌ها و مشوقهای لازم برای حضور آن‌ها ارائه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاستهای فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسئول شناخته شود. در بخش نهایی این گزارش چارچوب پشنهادی تحت عنوان «سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» جهت بررسی و تایید در هیات محترم دولت و ابلاغ به وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول ارائه می‌گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   واسه آرامش اعصاب چیکار باید کرد؛ راهکارهایی موثر واسه کاهش استرس