Posted in مقالات و پایان نامه ها

نظریات موثر بر رفتار سرمایه­ گذار:-پایان نامه درباره خرید سهام

نظریات تأثیرگذار بر رفتار سرمایه­ گذاران 2-4-4-1-  عوامل استراتژیک مکمل در بازار مالی اغلب مشاهده می­شود که سرمایه­گذاری موفق نیازمند آن است که هر سرمایه­گذار…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مقایسه تصادم با حوادث مشابه

مقایسه تصادم با حوادث مشابه یکی از حوادث قابل مقایسه با تصادم ، تصادف در تقاطع و سه راه است. با توجه به اینکه در…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد فساد عقد// تغییر قیمت عین

دشواری و تغییر قیمت عین الف: ردّ عین همراه با ورود خسارت و دشواری هر چند که الزام متصرّف به ردّ عین، ممقدم بر رد…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درمورد فساد عقد//آثار فساد عقد

آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین   هرگاه معلوم شود عقد باطل یا فاسد است اولین اثری که در عقود معوّض نسبت به طرفین دارد،…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

بی هویتی در مجتمع ها:-پایان نامه درمورد مجتمع زیستی

پیامد های بی هویتی در مجتمع ها [1]نخستين پيامد بحران هويت آن است كه فرد خود را بي‌ريشه مي‌يابد. هر جا كه فرد نتواند خود…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

آزادی در تنظیم سند/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

آزادی در تنظیم سند سند عادی از اعتبار استثنائی و قدرت اجرایی سند رسمی بهره مند نیست، ولی در عوض هیچ گونه تشریفاتی جز امضاء…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

امضای دستی/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

– امضای الکترونیکی از منظر قوانین کشورها امضا به معنی پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارتست…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

عوامل موثر بر رفتار مشتریان:پایان نامه درمورد بازاریابی حسی

عوامل تاثیرگذار موقعیتی[1] بر رفتار خرید مشتریان: عوامل تاثیر گذار موقعیتی عبارتند از : تمامی فاکتورها و عوامل خاص یک زمان یا مکان که از…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره تولید ملی/:بازار اسباب بازي خاورمیانه

  بازار اسباب بازي خاورمیانه دو کشور از بزرگترین وارد کنندگان اسباب بازي جهان در این منطقه هستند: ایران که در رتبه سوم قرار دارد…

Continue Reading...
Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه حاکمیت شرکتی/:تعاریف حاکمیت شرکتی

تعاریف حاکمیت شرکتی راهبری شرکتی یا راهبری بنگاه یا حاکمیت شرکتی یا حاکمیت بنگاه، طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی،…

Continue Reading...