ادغام معیارهای اثربخشی

کارشناسان در زمینه مدل‌ها و معیارهای اثربخشی، یک رویکرد چندبعدی را جهت دستیابی به اثربخشی در سازمان‌های مدرن پیشنهاد کرده‌اند؛ بدین معنا که به‌کارگیری یک معیار واحد، برای تمام... متن کامل

ترکیه

ترکیه بدون شک یکی از زیباترین سواحل ترکیه را می‌توان سواحل بی‌نظیر آن نام برد که جذابیت بازدید از این کشور را در تور ترکیه دو چندان کرده است. در اطراف ترکیه چهار دریا قرار گرفته... متن کامل