عومل غیر معرفتی در ایجاد دانشگاه اسلامی- ایرانی

عومل غیر معرفتی در ایجاد دانشگاه اسلامی- ایرانی اصلی ترین نقش و کارکرد دانشگاه اسلامی- ایرانی تربیت اسلامی و تولید علم اسلامی (دینی) می باشد که در صورتیکه این دو نقش به خوبی ایجاد شود... متن کامل

ارزیابی رعایت قوانین ومقررات در حسابرسی صورتهای مالی

ارزیابی رعایت قوانین ومقررات در حسابرسی صورتهای مالی : حسابرس هنگام برنامه ریزی واجرای روشهای حسابرسی وهمچنین، ارزیابی وگزارشگری نتایج حاصل از رسیدگی ها باید توجه داشته باشد که عدم... متن کامل

دیدگاه سازمان بهداشت جهانی درباره پزشک خانواده

پزشک خانواده پزشک خانواده فردی است که دارای مهارت های لازم برای درمان بیماران بوده و بیماران قادرند در محل زندگی خود و در هر زمان او را برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی ملاقات... متن کامل

عوامل زمینه ساز گرایش فرد به اعتیاد در خانواده

عوامل زمینه ساز گرایش فرد به اعتیاد در خانواده:       الف. کمبود محبت در خانواده: بسیاری از صاحب نظران در مسئله بزهکاری، کمبود محبت و ضعف عاطفی را ریشه اصلی جرم و انحراف دانسته اند.... متن کامل

بودجه چیست؟

تعریف بودجه از واژه بودجه، همانطورکه بین مردم مصطلح است، مفهوم دخل و خرج (در آمد وهزینه) استنباط می شود و زمانی که از بودجه دولت سخن به میان می آید، مفهوم جز این نخواهد داشت و در واقع... متن کامل