بر عملکرد سازمان، عملکرد سازمان، کارکنان دانشگاه، جمال زاده

دارد به دانشگاه های آزاد و پیام نور پیشنهاد می شود با برگزاری ارزشیابی دوره ای اعضای هیئت علمی از دیدگاه دانشجویان و اعمال این ارزشیابی در ترم های بعدی، برگزاری جلسات و نشست هایی با... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های ضریب همبستگی، انگیزه پیشرفت، انگیزش پیشرفت، خودپنداره

و راهنمایی برای انتخاب سوالات برگزیده است. پرسشنامه اولیه دارای 92 سوال بود که برمبنای ده ویژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزه پیشرفت پایین به شرح... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، خودکارآمدی، موفقیت تحصیلی، احساس حقارت

گروه کلی تحت عنوان نیازهای اولیه و ثانویه طبقه بندی نمود. نیازهای اولیه مبنای بیولوژیکی دارند و به تقاضاهای جسمانی شخص مربوط میباشند. نیز به تنفس, آب , غذا, مسایل جنسی و از این قبیل... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های انگیزه پیشرفت، مهارتهای اجتماعی، سلسله مراتب، آموزش مهارت

س حمایت کننده‏ای را ایجاد کنند که نیازها و تمایلات دانش‏آموزان را ارضا کند(سید محمدی، 1385).کاربرد نظریه انگیختگی در تعلیم و تربیت بستگی به کنترل معلم بر متغیرهای تاثیرگذار... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های سازمان بهزیستی، تربیت معلم، رفتارهای ضد اجتماعی، پیشرفت تحصیلی

ی برای دانش‏آموزان مبادرت کرد.در کنفرانس تعلیمات متوسطه مشهد که در اردیبهشت 1337 تشکیل شده بود، مسئله راهنمایی بصورت جدی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد برای عملی ساختن برنامه راهنمایی،... متن کامل

منبع مقاله درمورد هوش هیجانی، هوش معنوی، سلامت روان، بهزیستی روانشناختی

محققین و سال انجام تحقیق و تعداد افراد نمونه و نتایج بیان شده است.2-2-مروری بر تحقیقات انجام شده2-2-1-: پیشینه تحقیقات داخلیقدمگاهی (1378). مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی در... متن کامل

منبع مقاله درمورد بهزیستی روانشناختی، هوش هیجانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس

1-1- مقدمهدر بیان مساله به جهت توصیف و توجیه موضوع پژوهش در ابتدا به بیان توضیحاتی در مورد متغیر ملاک پرداخته شده است. همچنین توضیحاتی در مورد اهمیت هوش و مطرح شدن سازه های جدید هوش در... متن کامل