منبع تحقیق درمورد پایه اول متوسطه

پرسشنامه ها انجام می شود، عبارتند از:آمار توصیفیآمار استنباطیآمار توصیفیدر سطح آمار توصیفی که بیشتر مربوط به خصوصیات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه است از فراوانی، درصد، میانگین،... متن کامل

منبع تحقیق درمورد عملکرد تحصیلی

در دهه های اخیر در مطالعات و تحقیقات مختلفی در کشورهای گوناگون نشان داده شده است. مثلا در تحقیق “استفاده از زمان” فنلاند درصد افرادی که در یک سال گذشته دست کم یک کتاب را مطالعه... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع تحلیل استنادی-فروش و دانلود فایل

(1390)، اسدی و همکاران (1390) اشاره کرد.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  حسن زاده و خدادوست (1391) در پژوهشی به بررسی ابعاد شبکه هم‎نویسندگی... متن کامل

منبع تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  مطالعه دانش آموزان2) نگرش کلی معلمین در مورد روش های ارائه درس3) متون و تکالیف درسی4) شرایط و امکانات... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع ساختار اجتماعی

نرم افزارهای لازم، به ویژه در حوزهی مصورسازی علم، رشد روش های تحلیل رابطهای کندتر صورت میگرفت ولی باید توجه کرد که حتی در همان سالهای اولیه نیز موسسه اطلاعات علمی، تلاشهایی را در... متن کامل

دانلود فایل پایان نامه روانشناسی قابلیت اعتماد

ری جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، شامل تمامی افراد مذکر مبتلا و غیر مبتلا به سوء مصرف مواد اپیوییدی شهر لار می‌باشد که بر اساس آمار به دست آمده مجموع این افراد 150 نفر است.3-4- روش نمونه... متن کامل

منبع تحقیق با موضوع تحلیل شبکه اجتماعی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ل شبکه اجتماعی کشف و تفسیر الگوهای پیوندهای اجتماعی میان کنشگرهاست. بنابراین، این تخصص مستلزم تئوری... متن کامل

دانلود فایل پایان نامه روانشناسی دلبستگی ناایمن

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  بود.طوفانی و جوانبخت (1380)، همچنین در بررسی خود گزارش کرده‌اند که معتادان، از راهبردهای مقابلۀ حل... متن کامل