بعد گروهی رفتار سازمانی

– بعد گروهی   سازمان‌ها و واحدهای مربوطه، ساخته و پرداخته گروههایی از افراد هستند که با یکدیگر تعامل داشته، از لحاظ روانشناختی از یکدیگر اطلاع دارند. گروهها وتیم ها یک ویژگی... متن کامل

نقش تئوری های سازمان و مد یریت در تفکر مد یریت هیات امنایی

نقش تئوری های سازمان و مد یریت در تفکر مد یریت هیات امنایی  دیدگاه سیستمی مفهوم سیستم ،هم درعلم فیزیک وهم درعلوم اجتماعی دارای تاریخ غنی است.آلفرد. آن وایتهد2             (1925) و جرج... متن کامل

تنیدگی چیست؟

تنیدگی چیست؟ استرس (تنیدگی) چیست؟ بارها و بارها از زبان این و آن و از طریق رسانه­ها این کلمه را شنیده­ایم و حتماً تا به حال متوجه شده­ایم که استرس را بیماری قرن حاضر دانسته­اند. شاید... متن کامل