منابع مقاله درمورد ارزش درک شده، عملکرد شرکت، سنجش عملکرد، عرضه کننده

تقریبا شامل 130 شرکت از 32 صنعت بزرگ سوئدی بوده است. این مدل شامل دو محرک اولیه از رضایت است: عملکرد (ارزش) درک شده و انتظارات مشتری. معمولا عملکرد درک شده86 با ارزش درک شده معادل شمرده می... متن کامل

منابع مقاله درمورد عرضه کنندگان، عرضه کننده، گروه مرجع

. پیش از ایجاد برنامه بازاریابی باید قیمت در کنار دیگر متغیر های آمیخته بازاریابی در نظر گرفته شود ( روستا و دیگران ،1375 ،252)1.21-2مدل های ارزش از دید مشتریتعاریف موجود در زمینه ارزش از... متن کامل

منابع مقاله درمورد عملکرد فروش، سنجش عملکرد، بهبود مستمر

باید بسیار سریع باشد و بهتر است حتی زودتر از آنچه مشتریان انتظار دارند به مشکلشان رسیدگی شود .هر نوع خدمت دهی خارج از انتظار مشتریان تاثیر شگرفی بر نگرش آنها نسبت به سازمانها خواهد... متن کامل

منابع مقاله درمورد بهبود مستمر، چرخه عمر

همتایان غربی آنها در برخورد با مساله خدمت به مشتری تعهد مداوم و پایبندی همیشگی و مشارکت دائمی آنها در جلب رضایت مشتری است .این مدیران خاطر نشان می کنند که عدم ثبات و تغییر پذیری... متن کامل

منابع مقاله درمورد عرضه و تقاضا، عرضه کننده، ارباب رجوع، ارزش سهام

تنها بر اساس خروجی یک فرایند مورد ارزیابی قرار نمی دهند بلکه سراسر فرایند عرضه خدمت در نحوه ارزیابی کیفیت خدمت توسط مشتریان حائز اهمیت است – معیاری که در ارزیابی کیفیت خدمت به... متن کامل

منابع مقاله درمورد عرضه کنندگان، ابزار ارتباط، ارباب رجوع، توسعه مدل

فراوان است ،لذا توجه به عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان نقطه عطفی برای داشتن مشتریان راضی است .بنابراین شناسایی این عوامل مهم از دیدگاه مشتریان کمک خواهد کرد تا بتوان با توجه به... متن کامل

منابع مقاله درمورد منابع محدود، سهم بازار، مدل کانو

463-17-2ابعاد کیفیت خدمات 474-17-2میزان خدمات 475-17-2آمیخته بازاریابی خدمات 476-17-2خدمات جانبی به مشتریان 497-17-2اندازه گیری رضایت مشتری در حوزه خدمات 5018-2مدل کانو 5019-2هفت دستور طلایی برای خدمت... متن کامل

مقاله رایگان درمورد ولی، مهریه، خوشبختی، جریان

بزرگتر شد. مهریه ها از 12 و 14 سکه به 100 – 1000- 1350 تبدیل شد. ولی آیا این تعداد سکه ضامن خوشبختی است؟ مسلماً خیر. گاهی ممکن است مهریه یک زن اندک باشد ولی در کنار شوهرش احساس آرامش و... متن کامل

مقاله رایگان درمورد زنان مطلقه، اجرت المثل

است. احتمال می‌دهد، بخاطر عمل به ظاهر که به کمتر از آن عقد نخواهد بود و آن (مهرالمثل) عوض از فقط وط است در عقد همانند شبه. و اینکه اصل بر ظاهر مقدم است وقتی با هم تعارض داشته باشد مگر در... متن کامل

مقاله رایگان درمورد انتخاب همسر، عقد ازدواج، حقوق انسان، سن ازدواج

روزافزون هزینه‌ها و تشریفات متنوع و پرخرج ازدواج همچون تهیه جهیزیه کامل به وسیله خانواده دختر را در پی دارد. رسم نسبتاً رایج در عرف جامعه ایران این است که خانواده دختر معمولاً تهیه... متن کامل