منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، زنجیره تأمین، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیکی

و پولیکروناکیس چارچوبی را برای تسخیر و انتشار دانش در زنجیره تأمین بیان نمودند. هدف از این چارچوب مهار و انتشار دانش و مهارت به طور بالقوه بین همکاران در سازمان بود.۱۲۳ چونگ و مایرز... متن کامل

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، زنجیره تأمین، استراتژی، تجارت الکترونیکی

قبل انجام‌شده استفاده از ابزارهایی با انجام طبقه‌بندی به‌طور خودکار و پویا استفاده از مجموعه ابزارهای فوق همراه با مداخلات انسانی ۲-۱۹-۳- گروه‌افزار ویژگی‌های مطلوب... متن کامل

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، استراتژی، استراتژیک، دانش آشکار

سازمان. پ ) یادگیری: بررسی در خصوص یافتن دلایل موفقیت یا عدم موفقیت پروژه‌های انجام‌شده به‌منظور لحاظ‌کردن نتایج آن در پروژه‌های انجام‌شده به‌منظور لحاظ کردن نتایج آن در... متن کامل

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، ایجاد دانش، مدل‌سازی

زمینه‌ساز انتقال دانش است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان محملی مناسب برای ارتباطات درون‌سازمانی یکی از عوامل زیرساختی مدیریت دانش است که باید در سازمان از اولویت برخوردار... متن کامل

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، استراتژی، دانش سازمانی، مزیت رقابتی

به‌این‌ترتیب، مأموریت مدیریت دانش، این است که ظرفیت یک سازمان را جهت تقاضا برای دانش جدید بالا ببرد. ۲-۱۸-۳- مدل مدیریت دانش APQC مدل استقرار مدیریت دانش APQC دارای چهار مرحله اصلی... متن کامل

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، چرخه مدیریت دانش، استراتژی، تولید دانش

استفاده شود. دسته‌بندی مدل‌ها به دو گونه است، یکی از نظر دیدگاهی که زمین ه ساز مدل‌هاست و دیگری با توجه به مراحل فرآیندی مدل‌های ارائه شده است. اثربخشی هرکدام از مدل‌ها به موقعیت و... متن کامل

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، عوامل سازمانی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

نهفته را دریافت و برای آن ارزش و اعتبار لحاظ کنند.۲۸ مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کار دانش است. بهبود کار دانشی مستلزم این است که دخالت‌های از بالا به پایین کمتر شود. کارکنان... متن کامل

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، دولت الکترونیک، زنجیره تأمین، تجارت الکترونیک

کاری سه‌گانه فرآیند، انسان و فناوری می‌دانند. در بعد اجرا رویکرد کاربردی و رویکرد فرآیندی دو رویکرد معتبر در پروژه‌های مدیریت دانش است که اولی بر مدیریت دانش‌های ضمنی و دومی بر... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، مدیریت دانش، مستندسازی، کدگذاری محوری

ویژه به سرپرست بخش‌های مختلف زنجیره تأمین توجه بر اهمیت دستاوردهای خدمات ارائه شده برای کارگروه مربوطه توجه به روابط گروهی و تسهیم گرایی در سازمان تأکید ویژه بر کارگروهی کارکنان ... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت دانش، زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، دانش ضمنی

آموزش و یادگیری تبیین ساختار و ضوابط آموزش و یادگیری کارکنان توسعه دستورالعمل و ضوابط یادگیری کارکنان در سطوح مختلف تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های آموزشی در طول... متن کامل