منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، عوامل سازمانی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

نهفته را دریافت و برای آن ارزش و اعتبار لحاظ کنند.۲۸ مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کار دانش است. بهبود کار دانشی مستلزم این است که دخالت‌های از بالا به پایین کمتر شود. کارکنان... متن کامل

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، دولت الکترونیک، زنجیره تأمین، تجارت الکترونیک

کاری سه‌گانه فرآیند، انسان و فناوری می‌دانند. در بعد اجرا رویکرد کاربردی و رویکرد فرآیندی دو رویکرد معتبر در پروژه‌های مدیریت دانش است که اولی بر مدیریت دانش‌های ضمنی و دومی بر... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تأمین، مدیریت دانش، مستندسازی، کدگذاری محوری

ویژه به سرپرست بخش‌های مختلف زنجیره تأمین توجه بر اهمیت دستاوردهای خدمات ارائه شده برای کارگروه مربوطه توجه به روابط گروهی و تسهیم گرایی در سازمان تأکید ویژه بر کارگروهی کارکنان ... متن کامل

منبع مقاله درمورد مدیریت دانش، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، زنجیره تأمین

و غیرقابل انکار است. با توجه به فقدان و ضعف سامانه‌های موجود در ارائه خدمات تجارت الکترونیکی در طول زنجیره تأمین G2C تصمیم به ارائه مدلی مفهومی در جهت بهبود عملکرد (کارایی و اثربخشی)... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت دانش، زنجیره تأمین، فناوری اطلاعات، دانش ضمنی

آموزش و یادگیری تبیین ساختار و ضوابط آموزش و یادگیری کارکنان توسعه دستورالعمل و ضوابط یادگیری کارکنان در سطوح مختلف تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های آموزشی در طول... متن کامل

منبع مقاله درمورد تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، زنجیره تأمین، دولت الکترونیک

وسیع‌تر در فرآیند تصمیم‌گیری. تشکیل گروه تخصصی در موارد خاصی که اطلاعات متمرکز برای کمک به تصمیم گیران وجود ندارد. مدل ارائه خدمات به‌صورت تعاملی: این مدل نسبت به مدل قبلی از... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت دانش، کارکنان دانشی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

قوی به لحاظ تخصص عدم تمرکز بر مدارک دانشگاهی تدوین و ایجاد نقشه دانش در سازمان ایجاد مسیر مشخص کسب دانش در سازمان طراحی ابزارهای کسب و بکارگیری و انتشار دانش متناسب با ساختار... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت دانش، دانش سازمانی، تسهیم دانش، مستندسازی

دانش سازوکار اخلاقی و پیشرفته طراحی شود رویه‌ها و دستورالعمل‌ها شفاف و بدون ابهام تدوین گردند برون‌سپاری خدمات جهت تمرکز بر فعالیت‌های اصلی شکاف‌های دانشی به‌طور نظام‌مند... متن کامل

منبع مقاله درمورد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مدیریت دانش، تجارت الکترونیک

– کاربرد داده‌کاوی متنی ۱۴۲ ۴-۴-۶-۱- استفاده از داده‌کاوی متنی جهت بررسی صحت و دقت کدگذاری‌ها ۱۴۲ ۴-۴-۷- گام سوم: کدگذاری انتخابی(گزینشی) ۱۴۵ ۱۴۷ ۱۴۷ ۴-۵- ارائه مدل مفومی مدیریت... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدیریت دانش، استراتژی، گراندد تئوری، کدگذاری باز

سؤالاتی تمرکز کرد که وی را در شناخت ماهیت اصلی پدیده تحقیق و رابطه آن با مقوله‌های متناظر با آن یاری می‌کرد. سرانجام پس از شناسایی مقوله‌ها و اطمینان از اشباع نظری آن‌ها نوبت به... متن کامل