رضایت مشتریان و تاثیرآن درافزایش درآمد بانک و اهداف تشکیل بانک قرض الحسنه رسالت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با گسترش چشمگیر فعالیت صنعتی و تجاری و افزایش رقابت و چرخش استراتژیک در نظام تصمیم گیری و اجازه فعالیت های بانک های خصوصی ف... متن کامل