محافظهکاری در گزارشگری مالی و استراتژی های سرمایه در گردش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اقلام تعهدی اختیاری آن دسته از تعهدهایی هستند که به وسیله عملیات عادی توصیف نمیشوند. یعنی آن دسته از تعهدهایی که در معرض... متن کامل

مدیریت سرمایه در گردش و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} از نگرانی‌های مدیریت، میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری و مدیریت سرمایه درگردش است، به گونه‌ای که از یک طرف سهم بازار... متن کامل

استراتژی های سرمایه در گردش و استراتژی‌های سرمایه درگردش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1-5-2-3محافظهکاری بالا در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد. 1-6- تعریف مفهومی و... متن کامل

مدیریت سرمایه در گردش و دانش آموزان دبیرستانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دی ویلر (2010) انگیزه برنامه تحصیلی حسابداری را برای 3 گروه کارفرما، دانشجویان و انجمن های حسابداری بررسی کرد و در کل به این... متن کامل