بورس اوراق بهادار و اطلاعات حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 4ـ4ـ1ـ فرضیه اول: – ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.H0: (RIPO ≤ (RmH1: (RIPO > (Rm فرضیه فوق... متن کامل

مالکیت سهامداران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-5- ساختار مالکیتواژه مالکیت در فرهنگ معین (1384) به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن... متن کامل

اجاره به شرط تملیک و انتقال تکنولوژی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} BOT مخفف سه واژه Build, Operate, Transfer به معنی ساخت، بهره برداری، و واگذاری است. و به قراردادهایی اطلاق میشود که در آن، پروژه‌ای، با... متن کامل