مدارس هوشمند و توانمندسازی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران بوده است که بدین منظور 670 نفر (335 نفر... متن کامل

عوامل موثر بر رضایت شغلی و مدیریت منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 25. زرینی، ابراهیم و دهبانی، رضوان، کارآفرینی، همدان، دانشکده علوم اقتصادی و انتشارات نور علم، چاپ اول، 1388. 26. سجادی، حانیه... متن کامل

نیروهای انسانی کارآفرین و مدیریت منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 5-1- مقدمهدر این فصل محقق نتیجه ی کار خود را مورد بحث و موشکافی قرار می دهد. در این قسمت علاوه بر تفسیر نتایج بخش پیشین، علت... متن کامل

نیروهای انسانی کارآفرین و مدیریت منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 67علاقه به موقعیت کاری خود در این استان 68وجود امکانات کافی و رضایتبخش برای کارآفرینان این استان69علاقه به کارآفرینی در این... متن کامل

ابعاد کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 5- پاسخگویی در برابر اقدامات انجام شده و نتایج حاصله (دیویس، 2002). 2-6-9-7- ابعاد و مدل های کارآفرینی سازمانیکارآفرینی سازمانی... متن کامل

فرهنگ سازمان کارآفرین و فرصت های کارآفرینانه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} حمایت مدیریت به ایجاد شرایط حمایتی کارآفرینانه اشاره دارد، ارزش ها و نقش هایی که امکانات مالی را فراهم میکنند و از ایده های... متن کامل

رقابت در بازار محصول و توانمندی های مدیریتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دوره اولیه: قرن 15 و 16 میلادی «صاحبان پروژه های بزرگ»اولین تعریف کارآفرینی در این دوره ارائه می شود. این دوره همزمان با دوره... متن کامل

کشورهای توسعه یافته و تعریف کارآفرینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} « کارآفرینی فرآیندی است پویا که به وسیله فردی(کارآفرین) که برای بهره برداری از نوآوری اقتصادی جهت خلق ارزش جدید در بازار،... متن کامل

نیروهای انسانی کارآفرین و حفظ و نگهداری کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فصل دوم ادبیات پژوهش2-1- مقدمهبه دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولت ها در کشورهای... متن کامل