برنامه های آموزشی و سیستمهای غیررسمی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} مؤسسات حسابرسیدر این پژوهش پاسخ‌دهندگان سازمان و مؤسسات حسابرسی شامل:حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی، دارای رتبهی سرپرست... متن کامل

شرکت پذیرفته شده در بورس و میزان نگهداشت وجه نقد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} چمبرز (2010) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می‌کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به... متن کامل

جریان نقدی عملیاتی و حق الزحمه حسابرسی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با اینکه، کارکنان حسابداری بایستی رویههایی را بکار گیرند که محافظه کارانه و بیطرفانه باشد اما در عمل انگیزههای رقابتی بر... متن کامل

استقلال هیات مدیره و جریان نقدی آزاد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 4-3-1-3- تحلیل نتیجه فرضیه سومفرضیه سوم: استقلال هیات مدیره بر رابطه متقابل بین سطح جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر معناداری... متن کامل

ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2-6- تحقیقات داخلیفخاری و همکاران (1393)؛ در تحقیقی به بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی... متن کامل

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} الف- واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد،ب- واحد تجاری هیچ دخالت مدیریتی... متن کامل

شرکت پذیرفته شده در بورس و شرکت های پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ورودی ها باید به حدی برسند تا خروجی ها ایجاد گردند.2-11) ماشین بردار پشتیبان تحقیق حاضر برای شناسایی مناسبترین روش ها و... متن کامل

ارزش شرکتهای پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} لیگ و اورن (2000) تحقیقی تحت عنوان ” تأمین مالی خارج ترازنامه چگونه سبب ایجاد ارزش برای شرکت میشود”، انجام دادهاند. در این... متن کامل