با ریدایرکت (Redirect) و نوعای جورواجور اون آشنایی دارین؟ می دونین که چیجوری و در چه شرایطی باید تغییر راه درست کرد؟ این مطلب شما رو با این مبحث مهم و هر اون چیزی که باید درباره اون بدونین آشنا می کنه.