آموزش و ترویج کشاورزی و کارکنان دانشگاه

دانلود پایان نامه

کارکنان مزارع مرغداری و دامداری- پرورش ماهی؛
اعضای وابسته به سازمان؛
شرکت‌های مهندسین مشاور؛
برخی از مدیران؛
اساتید؛
اعضای سازمان نظام مهندسی کشاوررزی؛
در برخی موارد شرکت‌ها و مکان‌های خصوصی با تایید واحد حراست مرکز- در داخل محیط کتابخانه می‌توانند استفاده کنند؛
معلمان؛
کارکنان دانشگاه‌های دیگر؛
کارکنان سازمان جهاد کشاورزی؛
افراد آزاد.
یافته‌های حاصل از این پرسش نشان‌دهنده اهمیت زیادی است که کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نسبت به مراجعین و استفاده‌کنندگان قائل هستند و در این کتابخانه‌ها نهایت خدمات‌رسانی لازم برای مراجعه‌کنندگان، صورت می‌گیرد و این از نقاط قوت در زمینه اشاعه منابع خاکستری در این کتابخانه‌ها است.
پرسش هشتم مربوط به شیوه‌های اطلاع‌رسانی در مورد منابع خاکستری بود. همان‌طور که یافته‌های این پرسش نشان داد در اکثر کتابخانه‌ها (6/59 درصد) هیچ اطلاع‌رسانی در مورد منابع خاکستری انجام نمی‌شد و پژوهشگران شخصا به کتابخانه مراجعه می‌کنند و از وجود منابع خاکستری در کتابخانه مطلع می‌شوند. با توجه به اینکه خدمت‌رسانی در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اندازه مطلوبی انجام می‌شود.
5-3پیشنهادهای برگرفته ازیافته‌های پژوهش
با توجه به یافته‌های پژوهش، جهت بهبود وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پیشنهادهایی در زیر آورده شده است:
1. مستقل شدن بخش منابع خاکستری به طوری که این منابع از سایر منابع تفکیک شوند. این امر مستلزم داشتن برنامه‌ای کلان است.
2. به کتابخانه‌ها توصیه می‌شود برای منابع خاکستری به تدوین سیاستی کلی و خط‌مشی منطبق با نیازهای فعلی و قابل گسترش و همگام با نیازهای آتی اقدام کنند. این کار به کتابخانه‌ها کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری‌های آنی و بدون مطالعه و ایجاد بی‌نظمی جلوگیری شود و همچنین با تدوین این خط‌مشی برای منابع خاکستری، کمک قابل توجهی به گسترش و شناسایی و دستیابی به این منابع شود و از این طریق مدیریت این منابع به‌ صورت نظام‌یافته و دقیق صورت گیرد که در این راستا شورای هماهنگی اطلاع‌رسانی سازمان می‌تواند به تهیه این خط‌مشی و دستورالعمل مکتوب برای مجموعه‌سازی، سازماندهی و اشاعه منابع خاکستری اقدام نماید.
3. با توجه به ناشناخته ماندن اهمیت منابع خاکستری و بی‌توجهی که به این منابع می‌شود به کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی توصیه می‌شود که برای تشکیل کمیته انتخاب منابع خاکستری اقدام کنند و از این طریق از پراکندگی در تصمیم‌گیری و یکسونگری جلوگیری کنند و در نهایت منجر به بهترین انتخاب ممکن گردند.
4. توصیه می‌شود که هر کتابخانه موسسه تحقیقاتی و مراکز تحقیقاتی استانی به صورت مجزا فهرست کاملی از منابع خاکستری موجود خود تهیه کنند و در اختیار استفاده‌کنندگان از کتابخانه قرار دهند حتی مطلوب است که مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی فهرست منابع خاکستری همه کتابخانه‌های وابسته به خود را جمع‌آوری کند و فهرستگانی از همه منابع خاکستری در این کتابخانه‌ها تهیه کند و در اختیار همه کتابخانه‌ها برای استفاده مراجعه‌کنندگان قرار دهد.
5. ترتیبی داده شود که علاوه بر منابع خاکستری که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهیه می‌شود، منابع خاکستری از دانشگاه‌ها، سازمان‌های خصوصی و سایر سازمان‌ها نیز تهیه شود.
6. از آنجایی که در بعضی از کتابخانه‌ها گفته شد که سال‌هاست که منابع خاکستری به کتابخانه فرستاده نمی‌شود توصیه می‌شود که این مسئله بررسی شود و کتابخانه‌هایی که منابع خاکستری برای آن‌ها ارسال نمی‌شود از لحاظ این منابع غنی گردند.
7. برای دستیابی به سازماندهی منظم و منسجم منابع خاکستری در کتابخانه‌ها توصیه می‌شود ابتدا محدوده منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مشخص شود و منابعی که هنوز به آن‌ها به عنوان منابع مهم و غیرفرعی توجهی نشده است را نیز در نظر بگیرند و در مراحل بعد اقدام به سازماندهی همه این منابع کنند و برای نیل به چنین هدفی می‌توانند به صورت متمرکز عمل کنند و همانند سازماندهی سایر منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌ها، برای همه منابع خاکستری عمل شود تا این فرایند باعث بهبود وضعیت کنونی سازماندهی منابع خاکستری گردد. خدمات متمرکز در این زمینه مزیت‌های زیر را می‌تواند داشته باشد:
کاهش هزینه‌ها در هر کتابخانه؛
ایجاد برنامه و روش استاندارد و یکنواخت؛