ارزش اقتصادی و مواد غذایی

دانلود پایان نامه

سطح زیر کشت انگور در استان سمنان حدود 3750 هکتار بوده که 3000 هکتار از آن در شهرستان شاهرود واقع می‌باشد. میزان تولید انگور در استان 55000 تن می باشد( میانگین 17800کیلو گرم در هکتار) که بیشترین عملکرد در کشور است .
انگور تولید شده در استان عمدتاً به مصرف تازه خوری می‌رسد. نظر به قابلیت بالای انبار داری ارقام دیررس بویژه انگور سرخ فخری ( شاهرودی) پس از برداشت محصول در اواخر مهر ماه در سردخانه نگهداری و اواخر اسفند به بازار مصرف داخل و سایر استانهای همجوارعرضه می گردد. از این رو این محصول از ارزش اقتصادی شایان توجهی در منطقه برخوردار می باشد.
2-3- ارزش غذایی
انگور یکی از مهمترین میوه هایی است که از نظر ارزش غذایی و خواص بهداشتی دارای فواید فراوانی می‌باشد.از مهمترین مواد قندی در حبه انگور می‌توان ساکاروز ، گلوکز ، دکستروز از اسیدهای آلی ، اسید مالیک ، اسید ستیریک و اسید تاتاریک را نام برد . در آب انگور علاوه بر آب و قند و اسیدهای مختلف املاح معدنی نظیر آهک ، منیزیم ، آهن ، منگنز و سیلیس وجود دارد.میانگین میزان مواد غذایی موجود در هر 100 گرم انگور تازه و کشمش به ترتیب در جدول شماره 1 آورد شده است.
جدول شماره 1- میزان مواد غذایی موجود در هر 100گرم انگور تازه و کشمش
نام عنصر انگور کشمش
**********************************************************
آب 6/81 گرم 5/24 گرم
مواد قندی( گلوسیدی) 7/16 3/71
مواد سفیده ای( پروتئیدی) 8/0 3/2
مواد چربی( لیپیدی) 4/0 5/0
انواع ویتامین ها 80 واحد بین المللی 50 واحد بین المللی
ویتامین B1 05/0 میلی گرم 015/0 میلی گرم
ویتامین B2 03/0 “ 08/0 “
ویتامین B6 4 “ بسیار ناچیز
اسید مالیک 650 “ “
سدیم 2 “ 30 میلی گرم
پتاسیم 25 “ 708 “
کلسیم 17 “ 78 “
منیزیم 7 “ 6 “
آهن 6/0 “ 3/3 “
فسفر 21 “ 129 “
**********************************************************
2-4- گیاهشناسی