استراتژی‌های مدیریت زیرساخت و فناوری و استراتژی مدیریت

دانلود پایان نامه

خدمات انبوه: متناسب است با تعامل زیاد با کاربر اما میزان شخصی سازی اندک؛ فعالیت‌های میز کمک و همچنین خدمات آموزشی با کاربران در این دسته از خدمات جای می‌گیرند. هدف در این گونه از خدمات ارائه یک خدمت مشترک به عده زیادی از کاربران به نحوی اقتصادی یا مقرون به صرفه می‌باشد. به دلیل تعامل و ارتباط زیاد با کاربران، داشتن مهارت‌های ارتباطی و انسانی در کنار مهارت فنی برای ارائه‌دهندگان خدمات الزامی است. اگر به این نکته توجه نشود نوع ارائه خدمت مشابه کارخانه خدمات خواهد شد.
خدمات حرفه‌ای: متناسب است با میزان زیادی از تعامل با کاربر و همچنین شخصی سازی بالا؛ زمان و صبر زیادی لازم است تا نیازمندی‌های کاربر به درستی درک شوند تا در نهایت بهترین راه‌کار برای حل مسئله وی یافت شود. تدوین استراتژی، مشاوره، تحلیل سیستم و سازمان نمونه‌ای از این گونه از خدمات هستند.
نمودار 7-15 نمونه‌هایی از خدمات متفاوت متناسب با الگو را نشان می‌دهد.

نمودار 7-15- مثال‌هایی از خدمات فناوری اطلاعات
وارد و پپارد (2002)
2-6-7- استراتژی‌های مدیریت زیرساخت و فناوری
تا اینجا درباره سیستم‌های اطلاعاتی سخن گفتیم، اما چه بر سر فناوری اطلاعات که سیستم‌های اطلاعاتی را توانمند می‌سازد خواهد آمد؟ استراتژی مدیریت فناوری اطلاعات اگر از منظری فناوری محور به آن نگریسته شود در واقع هم استراتژی مدیریت زیرساخت‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی است.
فناوری‌هایی که برای پشتیبانی از سیستم‌های اطلاعاتی استفاده می‌شود، مشخصاً عمر محدودی خواهند داشت. چرخه حیات آنها با ظهور یک فناوری خاص که هنوز آزمایش نشده است آغاز می‌شود، مرحله‌ای را طی می‌کند یعنی مرحله‌ای که رقبا اقدام به آزمایش و نمونه‌گیری از آن می‌کنند، به مرحله‌ا‌ی می‌رسد که سازمان بدون آن نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد و سرانجام به مرحله نهایی می‌رسد یعنی جایی که اگر شرکت بیش از حد به فناوری اتکا کند و آن را بیش از حد حفظ کند، غیر رقابتی خواهد شد. در عمل چرخه حیات فناوری، آینه تمام نمای چرخه حیات کاربردی است که در سیستم‌های اطلاعاتی به آن اشاره کردیم.
در یک صنعت خاص؛ اطلاع داشتن از فناوری‌هایی که در حال حاضر مورد استفاده می‌باشد، امری ضروری است. نمودار 7-14 چرخه حیات یک فناوری خاص را نشان می‌دهد که در این نمودار در سال اول فناوری جدید خلق و ظاهر می‌شود، سپس تا چند سال شرکت از این فناوری جدید برای رقابت با رقبا استفاده می‌کند، قبل ازاینکه آن را کنار بگذارد و با کم شدن آثار و منافعش به سراغ فناوری جدیدتری برود. البته؛ بسیار از فناوری‌ها، پس ازاینکه در ابتدا خوش می‌درخشند اما نمی‌توانند چندان مؤثر باشند و لذا شرکت‌ها باید آماده باشند که به محض کم شدن کارآیی‌شان، آنها را کنار بگذارند.
نمودار 7-16- چرخه حیات فناوری

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و نرخ بازده مورد انتظار

کلارک (2007)
لیتل (1981)، روشی را برای کنترل فناوری از طریق قراردادن آنها روی شبکه استراتژیک ارائه و پیشنهاد می‌کند (نمودارهای 7-17 و 7-18) استراتژی و سیستم‌های اطلاعاتی از فناوری‌های اطلاعاتی به عنوان سازوکارهای تواناساز و قدرت‌دهنده استفاده می‌کند و هدف یافتن فناوری‌های مناسب برای تحقق سیستم‌های اطلاعاتی و استراتژی‌های لازم است.

نمودار 7-17- شبکه پیاده‌سازی فناوری و شبکه استراتژیک

کلارک (2007)
از این شبکه می‌توان در ارزیابی فناوری‌های موجود براساس کاربردها و همچنین در برنامه‌ریزی برای معرفی فناوری‌های آتی، استفاده کرد. درست مثل کاربردها، فناوری‌ها در گوشه سمت راست بالای این شبکه قرار می‌گیرند و شروع به حرکت در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌کنند. اساس این تجزیه و تحلیل این است که باید از فناوری‌های جدید برای سیستم‌هایی استفاده کرد که از پتانسیل مناسب و بالا برخودارند، اما برای شرکت حیاتی نمی‌باشند، و باید به دقت مراقب آنها بود تا آنکه مدیریت شرکت تصمیم بگیرد که از آنها استفاده شود؛ از فناوری‌های پیشرو باید به شکل گزینشی در مورد کاربردهایی استفاده شود که رقبا دارند روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. اصولاً هدف از این کار تصمیم‌گیری در این خصوص است که کدامیک از آنها کلیدی خواهند شد، یعنیاینکه هنگام طراحی سیستم‌های عملیاتی/استراتژیک چه موقع باید از آنها استفاده کرد؛ فناوری‌های پایه باید به طور گزینشی کنار گذاشته شوند.