استراتژی بازاریابی و مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه

که نام دیگر استراتژی ماندن در بازار فعلی میباشد که به دو شاخه تقسیم میگردد :
الف -1: استراتژی های یکپارچگی افقی : 2
(( موسسه با استفاده از این استراتژی در داخل بازار خود میتواند نفوذ و اثر بخشی خویش را گسترش دهد . این نوع رشد را میتوان با خرید و یکی کردن موسساتی که دارای فعالیت یکسان میباشند میتوان صورت داد .در اینباره سه مبحث مختلف وجود دارند ))2
الف – ا-1: نفوذ دربازار :
((‌در استراتژی بازار / کالای موجود یکاستراتژی فروش بیشار در بازار فعلی مورد نظر میباشد. این استراتژی ها میتواند به صورتهای افزایش مقدار خرید مشتریان ، افزایش دادن نسبت کهنه شدن کالا ، کاهش قیمت کالا برای افزایش فروش )) 3
1-امیرکبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل سوم – چاپ دوم 1377
2-همان ماخذ 3- همان
الف -1-2- متفاوت کردن کالا :
این نوع استراتژی ها برای متمایز سازی کالاهای شرکت از موسسات رقیب استفاده میشود . با تغییر کیفیت ، مزه ، بو ، طرح و یا بسته بندی کالاها میتوان آنها را به نسبت جذاب تری از کالاهای رقیب درآورد که هدف این استراتژی ایجاد ذهنیت مثبت برای نام تجاری موسسه میباشد .
الف-1-3-: متفاوت نمودن بازار :
عبارتنداز افزایش کالای معین در سطح بازار موجود این سطح بازار موجود میتواند قسمتهای جدید و دیگری از بازار باشد که تاکنون موسسه در آن فعالیت می نمود و هدف اساسی آن پیدا کردن مشتریانی است که تاکنون از کالای موسسه استفاده نمیکردند .
ب : استراتژی یکپارچه شدن عمودی :
دراین استراتژی ها موسسه بمنظور سودآوری به سمت فروشندگان ، خریداران و یا منابع و نیز کانالهای توزیع گسترش پیدا میکند .
(( موسسه در یکپارچگی عمودی به سمت جلو یا کانالهای توزیع و مصرف کنندگان پیش میرود . بعنوان مثال موسسه ای که مواد غذایی تولید میکند علاوه بر تولید به گسترش فروشگاههای زنجیره ای برای جذب مشتریان نیز توجه دارد . البته این استراتژی زمانی مورداستفاده قرار میگیرد که :
اول : کانالهای توزیع فعلی گران باشد ویا اینکه نتواند نیاز موسسه را فراهم سازد
دوم : توزیع کنندگان باعث محدودیت برتری رقابتی موسسه نسبت به رقبا دریک شاخه صنعت شوند .
سوم : برای توزیع کالاهای تولید شده منابع مالی وانسانی کافی دراختیار موسسه باشد
چهارم : سود توزیع و فروش در بازار بالا باشد )) 1
————
کاتلر- فیلیپا – مفاهیم استراتژی بازاریابی – فصل چهارم – چاپ اول 1999
ب-1: در یکپارچگی عمودی به سمت عقب :
دراین نوع فعالیت موسسه به سمت گسترش فعالیتهای خود به سمت قبل از مراحل تولید تلاش میکند . یعنی در اینحالت شرکت مواد خام و ملزومات مورد نیاز خود را تولید میکند. این نوع گسترش درحالی صورت میگیرد که :
اولاً : قیمتهای فروشندگان فعلی بالا باشد
ثانیاً : موسسه به فروشندگان اعتماد کافی نداشته باشد