استراتژی توسعه صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی

دانلود پایان نامه

1- 12-2. قلمرو مکانی تحقیق
– قلمرو مکانی تحقیق، اراک- شهرک صنعتی شماره (2) گروه تولیدی لوازم خانگی آنتیک می باشد.
1- 12-3. قلمرو زمانی تحقیق
– قلمرو زمانی این تحقیق نیمسال دوم سال تحصیلی1393میباشد.
1-13.مدل مفهومی پژوهش:
شناسایی مسائل ومشکلات تاثیر گذار بر صادرات لوازم خانگی در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک
شناسایی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک
رتبه بندی عوامل استراتژیک شناسایی شده با استفاده از تکنیک تاپسیس در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ادبیات و ‫ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-1. مقدمه
امروزه مسلم شده است که بین رشد اقتصادی و صادارات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. در ایران نیز با توجه به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 1404 و تدوین سند راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی که در راستای آن مقرر شده است: باید کشور با توجه به توانمندی و ظرفیت های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت کرده و به توازن تجاری در صادارات و وادرات رسیده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیر نفتی و غیر دولتی ، نشان از اهمیت و توجه ویژه به مقوله صادرات غیر نفتی ایران دارد. اما با توجه به اینکه ایران دارای منابع عظیم نفت و گاز می باشد صادرات ایران به طور کلی وابسته به صادرات نفتی و گازی می باشد و صادرات تک محصولی سبب شده تا اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر قیمت نفت قرار بگیرد و هرگاه در آمدهای حاصل از فروش نفت کاهش یافته است راهکارهای کوتاه مدت نظیر اعطای جوایز صادراتی و حذف تعرفه های صادراتی برای افزایش صادرات غیر نفتی اجرا شده است. به عبارت دیگر به نظر می رسد که ایران از نظر تثبیت ساختار صادراتی در جایگاه مناسبی قرار ندارد(محمد زاده اصل و محمدی،1391).
رشد حجم تجارت جهانی در دهه گذشته نشان می دهد جهان گرایی به عنوان روش اقتصادی و بازرگانی کشورهای مترقی، در حال رشد است و آنان با بهره گیری از فواید عضویت در بازار های جهانی ، ظرفیت های خود را افزایش می دهند. اما همگام شدن با تجارت جهانی و وارد شدن به بازرهای بین الملی نیازمند برخورداری کشور از مزیتهای تولیدی و صادراتی و درک درست مفاهیم بازاریابی بین المللی و به کار گیری صحیح آن است. حضور فعال در بازار جهانی و استمرار آن ، دارا بودن راهبرد بازاریابی از ضروریات است. پیش شرط انتخاب راهبرد مناسب نیز در “شناسایی بازارهای هدف” و رتبه بندی و الویت بندی آنها می باشد. امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود برخی تفاوت های عمده اجتماعی و اقتصادی در بین جوامع و گروهای مختلف مصرف کننده ، به کارگیری یک روش اصولی و مدرن در جهت شناسایی و الویت بندی بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب شده و همچنین فرصتی برای رشد و توسعه است، چه بسا یک کشور در تولید و صدور کالاهایی از مزیت نسبی برخوردار باشد، اما نبود شناخت دقیق از بازارهای هدف صادراتی مناسب و موانع قرار داده شده در این بازارها و یا ناآگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر آنها ، مانع از صدور موثر تر کالا ها به بازارهای هدف شود ( دینی ترکمانی،1390).
باتوجه به تدوین و ابلاغ اما اجرایی نشدن سند راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی کشور که به نظر می رسد فقدان اجماع لازم برای اجرایی شدن آن بوده است شاید بتوان از تجربه کشور ترکیه در مسیر اجرایی شدن این سند استفاده کرد. این کشور در سال 2004 اقدام به تصویب استراتژی توسعه صادرات خود با حضور تمامی ذی نفعان کرد که هدف آن ارتقای ساختارهای رقابتی بود که تضمین کننده رشد پایدار صادرات این کشور باشد. در این سند ضمن بیان نقاط قوت و ضعف این کشور در حوزه صادرات پنج هدف استراتژیک تعریف شد. اهدافی همچون: بازاریابی و توسعه صادرات کالاهای دارای کیفیت مطلوب با بهره گیری از تکنیک های پویا و مشتری محور، ارائه اطلاعات به روز به صادرکنندگان، در اختیار نهادن نهاده های مورد نیاز صادرکنندگان با قیمت های مناسب و رقابتی در سطح بین المللی، بهبود فرصت های دسترسی به بازار برای صادرات و در چارچوب روابط تجاری دو و چندجانبه و هماهنگی بین بخش خصوصی و بخش عمومی و سازمان های غیردولتی در اتخاذ سیاست ها و راهبردها. برای تحقق اهداف فوق گروه کاری با حضور نمایندگان بخش خصوصی و عمومی (600 نماینده از 700 نهاد عمومی و خصوصی) و شوراهای برنامه ریزی و هماهنگی و… تشکیل و پروژه هایی در چارچوب اهداف تعیین شده، تعریف و اجرایی شد. جالب است بدانیم در خلال اجرای این برنامه راهبردی، ارزش صادرات ترکیه 81 درصد افزایش یافت و از 47 میلیارد دلار در سال 2003 به 5/85 میلیارد دلار در سال 2006 رسید. این کشور در سند استراتژی توسعه صنعتی خود، رقم 317 میلیارد دلار صادرات را برای سال 2019 و 500 میلیارد دلار را برای سال 2023 هدفگذاری کرده است. به نظر می رسد کشورمان باتوجه به توانمندی بسیار بالای آن از طریق تدوین چنین سندی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و اجماع ملی برای تحقق آن می تواند و البته باید به ارقامی در صادرات صنعتی و همچنین صادرات لوازم خانگی دست یابد که کشور را از درآمدهای نفتی بی نیاز سازد و توسعه صنعتی پایدار را به ارمغان آورد ( حق گو، 1393).
2-2. صادرات
امروزه رشد صادرات برای دولتها به منزله کلیدی برای باز آفرینی اقتصاد است( گریفیت و زینکوتاا،2012).
صادرات در لغت به معنی انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل کشور به خارج از کشور است. به عبارت دیگر صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازار های حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها.صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است و همچنین صادرات برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید( صادقی و همکاران،1391).
صادرات کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید.صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی، یعنی حرکت در آن سوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب باآن باشد( علی پور و همکاران،1390).
2-3. مزایای صادرات
صادرات بیش از آن که مکملی برای کاستی های ارزی باشد، بایستی به عنوان یک راه کار محوری در کشور مورد توجه قرار گیرد به طوری که از درآمدهای نفتی تنها در جهت سرمایه گذاری های زیر بنایی استفاده شود و با صدور کالاهای غیر نفتی، نیازهای ارزی تامین گردد و چرخه تولید پر بارتر شود( جینز،1998) .
به طور کلی می توان گفت که صادرات شامل مزایای زیر می باشد.
برای شرکت هایی که اولین بار است اقدام به بازاریابی بین المللی می کنند، روش صادرات به علت ریسک سیاسی پایین، مناسب تر است.
روش صاردات، زمانی که ظرفیت بازار کشور میزبان، به درستی تعیین نشده باشد، یک استراتژی موثر ورود به بازار می باشد.