استراتژی های رقابتی و استراتژی بازاریابی

دانلود پایان نامه
2-ب-4-1: تجزیه تحلیل پایمز :
این تجزیه تحلیل فنی است که سعی در بیان رابطه میان استراتژی بازاریابی با بازگشت سرمایه گذاری دارد . این فن نیز توسط شرکت جنرال الکتریک ابداع گردید .1
اصول و نتایج مهمی که از تجزیه و تحلیل یاد شده بدست میآید :
عوامل موثری که در سودآوری موسسات دخیل میباشند :
(( طبق تجزیه وتحلیل پایمز این عوامل شامل 37 بخش میباشد . سرآمد این عوامل سهم بازار، جمع هزینه بازاریابی ، کیفیت کالا و یا خدمات ، کیفیت محصولات ، معارف سرمایه ای تحقیق و توسعه که این عوامل در%8 سودآوری و موفقیت موسسه تعیین کننده است و بقیه این عوامل بستگی به میزان و شرایطی دارد که هر موسسه با آن دست به گریبان است .))2
مدیریت استراتژیک دکتر علیرضا امیرکبیری 1377
کاتلد – فیلیپا – مفاهیم استراتژی بازاریابی – فصل چهارم – چاپ اول 1377
الف : سهم بازار :
بطورکلی یکی از عوامل مهم و موثر در سودآوری وجود سهم بازار بیشتر نسبت رقبا در یک رشته صنعت میباشد . بعنوان مثال موسساتی که میانگین سهم بازار آنها %40 است از موسساتی که سهم بازار آنها %10 میباشد ، دارای 4 برابر سودآوری بیشتر هستند .
مزایای سهم بازار ویا عوامل موثر در سودآوری شرکت عبارتند از : بالا بودن سرعت گردس سرمایه ، پائین بودن هزینه بازاریابی به نسبت فروش و …
ب : کیفیت کالا و خدمات :
دومین عامل موثر در سودآوری عرضه کالاها با کیفیت بالای موسسه میباشد که تمایل استفاده از محصولات موسسه در نزد مشتریان افزایش پیدا میکند .
هر قدر که کیفیت محصولات موسسه بیشتر باشد به همان اندازه هزینه بازار یابی برای محصولات کاهش پیدا میکند.
ج : تحقق و توسعه :
سودآوری در موسسه معمول عواملی است که یکی دیگر از آنها تحقیق و توسعه در مورد محصول تولیدی شرکت ، استفاده از تکنولوژی تولیدی و یا ارائه خدمات پیشرفته برای کسب سودآوری میباشد که به چند بخش صورت میگیرد :
استفاده از تکنولوژی شرکتهای رقیب در تولید کالاها یا بدست آوردن دانش آن .
اطریق ابداعات و ابتکارات روش جدید برای تولید محصول ابداع شده یا محصول جدید تولید شود .
د : شاخص های رقابت پارتر : 1
شاخص فرآیندی پارتر به ساختار بازار و شرایط رقابت بیشتر تاکید میکند .بنظر او در تجزیه و تحلیل استراتژی های رقابتی در الویت قرار گرفته است . به این دلیل در یک شاخه صنعت تعیین کننده رقابت وجود دارد :
—————–
1- کاتلد – فیلیپا – مفاهیم استراتژی بازاریابی – فصل چهارم – چاپ اول 1999
الف : سطح رقابت فعلی
ب : قدرت خریداران
ج : قدرت فروشندگان