اعتماد شهروندان و شهرداری تهران

دانلود پایان نامه

این سامانه تنها بخش کوچکی از تاثیر فن آوری در حوزه ی خدمات شهری و نظارت شهری، آن هم در زیر مجموعه ارتباطات را نشان می دهد، در حالی که امروزه فن آوری در بخش های گسترده تر کارائی خود را نشان داده است(جلالی لواسانی؛ نجفی ، 1388، ص 19).
مشارکت امروزه یکی از الزامات زندگی شهری به شمار می رود و همان طور که بیان شد هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفاً در مکانی  به نام شهر زندگی می کنند درآیند و به شهروند بدل شوند. .حضور پررنگ شهروندان در سیستم اداره ی شهر همیشه می تواند به بالا بردن بهره وری در عرصه ی خدمات شهری انجامیده و پویایی و پیشرفت هر چه سریع تر شهر و رفع عقب ماندگی های گذشته را به همراه داشته باشد. شهرداری تهران تلاش نموده است تا با استقرار سامانه ی 137 شهروندان را وارد عرصه مشارکت نماید.
معرفی سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری تهران
واحد دریافت پیام های مردمی 137 شهرداری تهران با هدف دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهری و هم چنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران ارشد شهرداری در سال 1379راه اندازی شد که درخواست های مردمی را از طریق سیستم صوتی دریافت می نمود. میانگین تماس در این دوره با شماره 137، تعداد10 تماس در روز بوده است. به دنبال افزایش حجم ارتباطات و هم چنین تقاضای شهروندان مبنی بر امکان ارتباط مطلوب تر با این مرکز، طرح بازبینی واحد 137 تدوین شد و سیستم مرکز تلفن در مهرماه سال 1381 راه اندازی و امکان ارتباط با اپراتور انسانی مهیا گردید.
در ابتدای شروع به کار سامانه در سال 1384 این سیستم به صورتOff line راه اندازی گرید. نحوه ی عملکرد این سیستم بدین صورت بود که بخش ثبت پیام با حضور22 اپراتور به پاسخگویی و ثبت پیام و تقاضاهای شهروندان می پرداخت و بعد از تفکیک پیام ها، هر دسته از پیام های مربوط به هر یک از مناطق 22 گانه، به بخش ابلاغ فرستاده می شد. در این بخش به ازای هر منطقه، یک نماینده ی منطقه حضور داشت که پیام های دریافتی را توسط فاکس یا تلفن و در صورت ضرورت و فوریت توسط بی سیم به مدیران اجرایی منطقه منتقل می کرد(امیری، 1387).
در سال 1385 با اتصال مناطق 22 گانه شهرداری تهران به مرکز سامانه مدیریت شهری توسط فیبر نوری، این سامانه به صورت On line شروع به فعالیت نمود. بدین ترتیب که بخش ابلاغ از سامانه حذف گردید و تمامی تماس ها و تقاضاهای شهروندان به صورت هم زمان و On line به مناطق 22گانه شهرداری تهران انتقال می یافت(امیری، 1387).
در حال حاضر این سامانه با 60 خط تلفن، 2 سایت ثبت خبر با 44 اپراتور در هر شیفت به صورت 24 ساته در خدمت شهروندان می باشد. در حال حاضر بیش از 7 هزار تماس در روز در سامانه ثبت شده است. آمار بالای تماس شهروندان با این سامانه و تنوع پیام های آن ها نشان دهنده موفقیت این سامانه در جلب اعتماد شهروندان است.
سامانه 137، اصول شهروند مداری، محله گرایی، مشارکت مردمی، رفع فوری مشکلات شهری و پاسخگویی به مشکلات شبانه روزی بدون وقفه را سرلوحه ی گسترش فعالیت های خود قرار داده است تا با شعار سرعت، دقت، صحت نیاز شهروندان را با مشارکت خود ایشان در کمترین زمان به انجام رسانده که نتیجه ی اقدامات فوق، افزایش آمار تماس های روزانه ی شهروندان با این سامانه می باشد(www.tehran.ir).
این سامانه بر اساس نوع و موضوع پیام 644 عنوان دارد که ذیل 51 عنوان کلی طبقه بندی شده است و هریک به نوعی مشکلات شهری را بیان می کنند. جدول 2-1 نمونه ای از رکوردهای جدول پیام را نشان می-دهد:
جدول 2-1 : نمونه ای از جدول پیام
MessageCode
49129852
49171790
49168985
49177380
CategoryName
زباله و ضایعات
کارمندان
آسفالت
زباله و ضایعات
SubjectName
مخزن زباله و ضایعات به موقع تخلیه نمی شود
حقوق و مزایای پرسنل به موقع پرداخت نشده است.
این محل نیاز به روکش آسفالت دارد.
مخزن زباله و ضایعات به موقع تخلیه نمی شود
MessageSolarDate