افزایش توان مالی و سپرده های بانکی

دانلود پایان نامه

در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌ مشی های افزایش پایداری، افزایش بهره وری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصت ها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد و کاهش اقتصاد غیر رسمی رعایت شوند. راهبردهایی که بدون واسطه بر اصلاح روش تأمین مالی اثر دارند، عبارتند از:
تسهیل ضمانت: پذیرش انواع دارایی ها به عنوان تضمین و سهولت استفاده از آن ها برای کاهش هزینه های مشهود و نامشهود تأمین مالی؛
اصلاح اندازه بنگاه ها: افزایش سرمایه بانک ها متناسب با افزایش شاخص قیمت‌ها و بهبود شاخص کفایت سرمایه؛
اصلاح اندازه بنگاه ها: افزایش توان مالی یا اعتباری بنگاه ها و در نتیجه تأمین مالی از محل منابع داخلی بنگاه؛
اصلاح رفتار مالی خانوار: افزایش پس انداز خانواده ها به صورت سپرده بانکی یا خرید سهام، اوراق صکوک و مشارکت برای افزایش منابع مالی؛
تولید و انتشار اطلاعات: رتبه بندی بنگاه ها (با لحاظ شاخص های مالی و اعتباری) برای تسهیل اعتبار سنجی؛
تنظیم شرایط فعالیت ها و محصولات: تنظیم نرخ سپرده قانونی و سود وام بانک مرکزی به بانک ها؛
تنظیم مالیات: دریافت مالیات از سپرده های بانکی (در صورت کنترل ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری) در راستای تقویت بازار سرمایه و افزایش سهم آورده سهامداران در بنگاه ها؛
تنظیم مالیات: معافیت پرداخت مالیات سود سهام تقسیم نشده در صورت اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص برای حفظ منابع مالی بنگاه ها؛
تنظیم مالیات: معافیت مالیاتی معادل افزایش سرمایه بنگاه ها برای باعث افزایش سرمایه شرکت ها از محل آورده سهامداران؛
تخصیص منابع حاکمیتی: تأمین بخشی از منابع تسهیلات بانکی از محل بودجه، صندوق توسعه ملی و سایر صندوق‌های دولتی؛ برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های واجد شرایط از نظر حاکمیت (فاطمی امین،1392).
در شکل زیر ارتباط بین راهبرد «اصلاح روش تأمین مالی» با سایر راهبردها نمایش داده شده است.
شکل 8: ارتباط راهبرد «اصلاح روش تأمین مالی» با سایر راهبردها(فاطمی امین،1392)
بازار سازی بین المللی( گسترش همکاری بین المللی)
گسترش همکاری های بین المللی یکی از راهبردهای مؤثر در توسعه ی تجارت خارجی و اتصال به زنجیره های تولید بین المللی محسوب می شود
در طراحی و اجرای این راهبرد باید خط‌ مشی های حفظ استقلال کشور، افزایش پایداری، افزایش بهره وری و کاهش اقتصاد غیر رسمی رعایت شوند.
در شکل زیر ارتباط بین راهبرد «گسترش همکاری های بین المللی» با اهداف نمایش داده شده است.
شکل 9: ارتباط راهبرد «گسترش همکاری های بین المللی» با اهداف و سایر راهبردها(فاطمی امین،1392)
راهبردهای بازار یابی در سطح بین المللی
اهمیت فعالیت در بازار های بین المللی بر هیچ پوشیده نیست و بسیاری از شرکت ها قسمتی از سهم فروش خود در کشورهای دیگر به دست می آورند. فرصت ها در گرایش شرکت ها به بازار های خارجی نقش تعیین کننده ای دارند. عدم فرصت ها کافی در بازار های داخلی و وجود فرصت های مناسب در بازارهای خارجی نقش تعیین کننده ای دارند.عدم فرصت های کافی در بازارهای داخلی و وجود فرصت های مناسب در بازار های خارجی عامل اساسی گرایش به بازار بین المللی است. به عقیده کاتلر و آمسترانگ شرکت ها جهت ورود به بازارهای بین المللی در گرو اتخاذ تصمیمات صحیح در هر یک از موارد زیر است:
بررسی محیط بازار بین المللی
تصمیم گیری در خصوص حضور در بازار های بین المللی
تصمیم گیری در مورد انتخاب بازار های هدف صادراتی