انتخابات ریاست جمهوری و رسیدگی به اعتراضات

دانلود پایان نامه

11 – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی ؛
بر اساس ماده ( 93 ) قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران « ابراز جانبداری ناظرین انتخابات » از جمله تخلفاتی است که در زمان رأی گیری انجام می گیرد .١
در انگلستان بر اساس قانون 1983 اعمال فاسدی چون رأی دادن به جای شخص دیگر و کاربرد نادرست رأی پستی یا وکالتی بر خلاف قانون هستند و جرم محسوب می شوند . رأی دادن به جای شخصی دیگر زمانی رخ می دهد که هر کسی به جای شخص دیگر رأی دهد ( حال آیا شخص زنده ، مرده یا فردی با ساختگی است ) ، همچنین شخص از طریق پست یا عملا حاضر در یک حوزه رأی گیری به جای یک رأی دهنده یا به عنوان وکیل او رأی می دهد . اگر مأموران انتخابات دلایل منطقی برای این که شخص مرده یا فردی با هویت ساختگی است ، دارند یا در جایی که دلایل منطقی برای این که انتصاب آنها به عنوان یک وکیل دور از ذهن نیست می توان شخص رأی دهنده را به عنوان مجرم رأی دادن به جای شخص دیگر به شمار آورد . همچنین کاربرد نادرست رأی پستی یا وکالتی از تخلفاتی است که زمانی اتفاق می افتد که اخذ رأی از طریق پست یا وکایت یا نیت بی بهره کردن شخص دیگر از یک رأی یا دستیابی به یک رأی و دارایی که شخص مستحق آن نیست به درستی به کار نرود . به ویژه ، این تخلفات شامل :
1- تقاضای رأی پستی یا وکالتی به جای چند شخص دیگر ( آیا زنده ، مرده یا ساختگی است ) ؛
2- بیان نادرست در ارتباط با کاربرد رأی پستی یا وکالتی ؛
3- وادار کردن مأمور ثبت نام انتخابات یا مأمور ویژه انتخابات به ارسال مکاتبه مربوط به رأی گیری وکالتی یا پستی به آدرس با این مضمون که با رأی دهده موافقت نشده است ؛
4 – موردی مانند این که مکاتبه برای دریافت کننده مورد نظر تحویل داده نشود .
از جمله اعمال غیر قانونی که در مرحله اخذ رأی صورت می گیرد عبارتند از :
1 – تخلفات رأی گیری وکالتی و رأی گیری مضاعف : تخلفات مختلفی در ارتباط به رأی گیری مضاعف و رأی گیری وکالتی وجود دارد که شامل :
– نداشتن صلاحیت قانونی برای رأی دادن پستی یا وکالتی ؛
– رأی دادن بیش از یک بار در یک حوزه یا در بیش از یک حوزه انتخابات محلی ؛
– درخواست یک وکیل بدون لغو کردن وکیل منصوب قبلی ؛
– وادار کردن یا تحریک دیگری به ارتکاب یکی از موارد ذکر شده در بالا .
2 – مخفی بودن رأی : هر فرد درگیر در مراحل انتخابات باید از مخفی بودن محتوای برگه رأی آگاه باشد و نباید این امر را نقض کند . مأمور ویژه انتخابات به هر شخصی که برای گشودن یا شمارش برگه های آراء حضور دارند یک نسخه از قسمت های قانون مربوطه را تقدیم می کند . هر قسمت این قانون تخلفات مربوطه را با حداکثر مجازات شش ماه حبس یا پنج هزار دلار جریمه نقدی را تعیین می کند .١
گفتار سوم : تخلف پس از اخذ رأی
پس از اعلام رسمی پایان فرآیند اخذ رأی ، انتخابات وارد مراحل بعدی خود می شود که تحت عنوان مراحل پس از اخذ رأی از آن یاد می شود . مهم ترین امور انتخاباتی در این مرحله ، شمارش آراء ، توزیع آراء بین کاندیداها و احزاب ، اعلام نتایج و اعلام صحت برگزاری انتخابات می باشد ؛ به دلیل عدم رعایت برخی از اصول انتخابات آزاد و منصفانه ، نظیر اصول شفافیت ، پاسخگویی ، حاکمیت قانون ، صحت ودقت ، بی طرفی و غیره ، تخلفات مختلفی ممکن است اتفاق بیافتد . از این رو ، پاسداری و صیانت از آراء واقعی مردم و حقوق انتخاباتی کاندیداها و احزاب سیاسی و استقرار نظام و فرهنگی دمکراتیک ایجاب می کند تا قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص به درستی و با نظارت کامل به اجرا درآید و تدابیر و مکانیزم های لازم جهت مقابله با هرگونه سوء استفاده و تخلفات در این مرحله در قوانین مربوطه گنجانده شود .
1 – در زمان شمارش آراء
شمارش آراء پس از خاتمه فرآیند اخذ رأی و تهیه گزارش مفصل از روند رأی گیری و انجام مقدمات لازم برای شمارش ، فرآیند شمارش آراء در محل رأی گیری یا مراکز شمارش آغاز خواهد شد .
تخلفات محتمل در این مرحله عبارتند از :1- عدم بازرسی و کنترل دقیق کلیه آراء باطله ، فاسد شده ، استفاده شده و نشده ؛ 2 – کنترل نکردن صحت و سالم بودن دستگاه ها و امکانات و تجهیزات ماشینی شمارش یا دستکاری عمدی آنها برای دخل و تصرف در آراء ؛ 3 – حضور پیدا نکردن اعضا ، پرسنل و ناظران اخذ رأی برای شمارش ؛ 4 – علامت دار کردن عمدی آراء به نفع یا به ضرر کاندیدا یا حزب خاص ؛ 5 – قرائت و ثبت غیر واقعی آراء ؛ 6 – اضافه و کم کردن محتویات صندوق رأی ؛ 7 – تهدید ، ارعاب و تطمیع کارکنان و مسئولین شمارش یا ناظران ؛ 8 – توقف تعمدی شمارش آراء به منظور بهره برداری سیاسی ؛ 9 – تأخیر بدون دلیل در آغاز شمارش آراء ؛ 10 – عدم همکاری با نیروهای امنیتی و ناظران و رسانه ها ؛ 11 – شمارش مخفیانه آراء ؛ 12 – به کارگیری افراد و پرسنل فاقد صلاحیت برای شمارش ؛ 13 – عدم دعوت چند نفر از رأی دهندگان به قید قرعه در محل شمارش ؛ 14 – تبدیل آراء معتبر به نامعتبر و بالعکس ؛ 15 – عدم توجه به اعتراضات و شکایات مطرح شده از سوی ناظران و نمایندگان کاندیداها ؛ 16 – تأخیر در رسیدگی و صدور حکم در خصوص چالش های شمارش آراء ؛ 17 – دخالت ناظران و نمایندگان کاندیداها و احزار در فرآیند شمارش آراء ؛ 18 – جابجایی و دستکاری نتایج در باز شماری ؛ 19 – ممانعت از حضور رسانه ها برای پوشش خبری . ١
2- در زمان اعلام نتایج
پس از شمارش آراء ، به جهت شفافیت و پاسخگویی در انتخابات و صیانت از آراء ، نتایج اولیه انتخابات می- بایستی در حوزه رأی گیری اعلام گردد تا موجبات اعتماد و اطمینان و عدم تغییرات احتمالی در نتایج آراء فراهم گردد . چنان چه نتایج آراء با جزئیات و گزارش کامل اخذ رأی و شمارش در حوزه رأی گیری الصاق و از طریق رسانه ها اعلام گردد ، تغییرات بعدی و سوء استفاده از آنها ، در شمارش بعدی بسیار کاهش می یابد .
تخلفات مختلف این مرحله عبارتند از : 1 – تأخیر دراعلام نتایج ؛ 2 – عدم رعایت مهلت قانونی برای اعلام نتایج یا رسیدگی به اعتراضات و شکایات ؛ 3 – اعلام نتایج توسط افراد و نهادهای غیر مجاز ؛ 4 – اعلام غیر واقعی نتایج موقت و نهایی ؛ 5 – جابجایی و دستکاری آراء در اعلام نتایج ؛ 6 – عدم انتشار نتایج موقت و نهایی ؛ 7 – عدم بررسی شکایات و اعتراضات در خصوص نتایج قبل از اعلام نهایی .