انتخابات ریاست جمهوری و شرکت در انتخابات

دانلود پایان نامه

1- تعریف تخلف و تقلب در معنای عام
واژه تخلف مترادف کلمه violation / offence در زبان انگلیسی است که به معنای تخلف ، تجاوز ، تخطی ، پیمان شکنی ، نقض عهد و . . . به کار می رود .١
واژه تخلف اصطلاحا در دو مورد ذیل به کار می رود :
1- سر باز زدن از مقررات انتظامی یا اداری به وسیله مردم و یا کارمند دولت و مؤسسات عمومی ، مانند تخلفات رانندگی و تخلفات اداری.
2- تخلف در حقوق مدنی که دو صورت دارد :
اول . کالای مورد معامله بر خلاف توصیف و شرط صفت در آید . نتیجه تخلف ، خیار اشتراط است به نفت زیان دیده .
دوم .امتناع متعهد از اجراء شرط فعل . ٢
در لغت نامه دهخدا تخلف به معنای خلاف وعده و عهد و پیمان کردن ، خلاف کردن در وعده ، واپس ایستادن به کار رفته است . ١
واژه تقلب مترادف fraud در زبان انگلیسی است .٢ در لغت نامه دهخدا به معنی دست انداختن در امور به خواست خود ، تصرف در کار ها به خواهش خود است .٣ همچنین در فرهنگ فارسی به معنی در کاری به نفع خود و به ضرر دیگری تصرف کردن ، دغلکاری به کار می رود ۴.
عناصر واژه تقلب به قرار ذیل است :
1- فعل یا ترک فعل
2- از آن فعل ( یا ترک ) لطمه به حقوق دیگران برسد و یا نقض قانون صورت گیرد .
3- قصد نتیجه ی متقلبانه ، وسیله ای که در اجرای تقلب به کار گرفته می شود وسیله متقلبانه نامیده شده است . ۵
2- تعریف تخلف و تقلب در معنای خاص
تخلف به معنای سرپیچی و نافرمانی است و تخلف انتخاباتی آن عملی است که در قانون انتخابات ممنوع اعلام شده و از آن نهی شده است . البته به زبان حقوقی جرم تقلی شده و برای آن مجازات معین شده است . در قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران موارد مختلفی را می توان یافت که دارای این خصیصه اند و قانونگذار آنها را توصیف مجرمانه کرده است . قابل ذکر است که قوانین انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس نهادها و مقاماتی که از طریق انتخابات برگزیده و مشخص می شوند ، متفاوت است . قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی است .
اشکال دیگر تقلب در انتخابات در سطح جهانی مردود شمرده می شوند . اگر چه هنوز گهگاه انجام می شود. ثبت نام رأی دهند گانی که هنوز وجود خارجی ندارند و یا فاقد شرایط لازم هستند یکی از مسائل همیشگی است که به وسیله ثبت بهتر و قوانین انتخاباتی کاهش پیدا کرده است . اگر چه ، تقلب در انتخابات به طور کامل از بین نرفته است . هنوز شکل دیگر تقلب در انتخابات ، تلاش برای تقلب در صندوق های رأی از طریق آراء تقلبی یا تقلب در مراحل شمارش آراء شامل می شود .١
در قوانین مختلف انتخاباتی اعمال مثل تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات ، رأی دادن با شناسنامه جعلی یا با شناسنامه دیگری ، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء ، تغییر وتبدیل یا جعل اوراق و اسناد انتخاباتی ، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول و نظایر آنها جرم و قابل مجازات دانسته شده است .٢
جهت اینکه انتخاباتی ضریب اطمینان بالایی داشته باشد و سالم برگزار گردد ، رویه های رسمی باید موثق و مورد اعتماد باشند . رأی دهندگان باید اطمینان حاصل کنند که تنها افراد واجد شرایط رأی داده اند و رأی فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر به صندوق ها ریخته شده باشد و همچنین به هر رأی ترتیب اثر داده شده است . در این راستا باید مواظب بود که کسی به جای شخص دیگری یا به جای افراد متوفی رأی ندهند و به طور کلی آنانی که واجد شرایط نیستند ، نتوانند رأی دهند . به علاوه مهر و موم و انتقال صندوق های آراء و شمارش آنها باید کنترل گردد . در کشور های توسعه یافته نمایندگان احزاب نقش مهمی در روند اخذ و شمارش آراء ایفا می کنند . به علاوه نمایندگان مطبوعات و رسانه های گروهی نیز برای ارسال اخبار و اطلاعات حضور چشم گیری دارند . ٣
انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364 انجام می گیرد . قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان و نیز آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان بر انتخابات مجلس خبرگان حاکم است . قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی ، نیز قواعد را در انتخابات شوراهای شهر و روستا بیان می کند . البته هر یک از قوانین ، آیین نامه هایی را به همراه دارد که مصوب هیأت وزیران است به جز آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان که شورای نگهبان آن را تهیه کرده است . در ضمن قانون انتخابات مجلس خبرگان نیز مصوبه شورای اسلامی نیست و بر اساس آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود مجلس خبرگان قوانین مربوط به خود را تهیه و تصویب می کند .١
واژه تقلب در انتخابات به شمار وسیعی از اعمال اشاره می کند ، اما به طور کلی تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن نتیجه انتخابات است به طوری که قوانین عادلانه انتخابات را نقض می کند . تقلب رأی دهندگان ناشی از جسارت بیش از حد رقبا است که تلاش می کنند نتیجه انتخابات را با دستکاری کردن نتایج تغییر دهند . تقلب در انتخابات اساس دمکراسی را با از بین بردن خواسته اکثریت و نابود کردن عدالت و صداقت رأی دهندگان در پروسه های سیاسی تهدید می کند . در حالی که امکان تقلب در انتخابات ، بخش اجتباب ناپذیر دمکراسی است ، درک عمومی از تقلب در همه زمان ها تغییر کرده است . امروزه مسائل و موضوعات جدیدی به وجود آمده اند ، اعمالی که زمانی به طور معمول پدیرفته می شد ممنوع شده است . شرکت در انتخابات را به طور معمول به محدود کردن ثبت نام رأی دهندگان از طریق مالیات هایی که برای رأی دهندگان تعیین می کردند، آزمون هایی که برای قدرت خواندن و نوشتن برگزار می کردند ، و دور از دسترس کردن محل رأی گیری کنترل می کردند. اما امروزه این اعمال غیر قانونی محسوب می شوند .
استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات ، با پذیرش مشروطیت در ایران انجام گرفت . استقرار انتخابات در ایران همواره با دو دغدغه فقدان جامعیت قانون و جانبداری مدیریت انتخابات و فقدان بی طرفی دولت و دولتمردان در انتخابات همزاد و در یک بستر تاریخی ، با همدیگر رشد کرده اند .
در دوره های مختلف مجلس ، دخالت دولت و دولتمردان در برگزاری انتخابات ، در اکثر دوره ها از جمله دغدغه ها و نگرانی های جدی مردم بوده است . سنگ بقای تقلب و دخالت دولتمردان در اولین انتخابات کشور گذاشته شد و پس از آن ، کمتر دوره ای از مجلس و برگزاری انتخابات بوده است که فارغ ازتأثیر گذاری دولت و دولتمردان بوده باشد ، تا جایی که مجلس دوره های هفتم تا سیزده هم را کمتر کسی انتخابات نامید . برگزاری دوره های بعدی نیز در برابر یک علامت سؤال بزرگ از حیث سلامت قرار داشت . در جمهوری اسلامی نیز از دوره چهارم مجلس چنین دغدغه ها و نگرانی هایی مطرح شد ، این وضعیت محصول سه عامل است :