اندازه گیری و طرح آزمایش

دانلود پایان نامه

شکل (3-1): کاشت بذور پس از یک هفته
شکل (3-1): کاشت بذور پس از یک هفته
3-2 انتخاب گونه بذر و تهیه قارچ میکوریزا:
بذر همیشه بهار از نوع F1 انتخاب گردید و نوع قارچ میکوریز از گونه Glomus moseea انتخاب شد.
3-3 انتخاب و آماده سازی گلدانها:
گلدانها با قطر 80 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر انتخاب شد و با 8 کیلو گرم خاک پر شد.
3-4 خصوصیات خاک گلدان و آماده سازی آن :
جهت آزمایش نیاز به خاکی بود که ضمن فراهم نمودن شرایط رشد گیاه، در مرحله برداشت به سهولت بتوان به سیستم ریشه ای گیاه بدون انکه صد مه ای به آن وارد اید دسترسی داشت، یعنی آنکه بافت خاک حتی الامکان سبک باشد تا تهویه به آسانی انجام گیرد به این منظور خاک از نوع لومی شنی انتخاب شد وخاک گلدان مخلوطی از خاک برگ پوسیده- کود دامی- سنگ ریزه و خاک معمولی آماده گردید سپس از الک 2 میلیمتری گذرانده شد و قطعات سنگ و خارو خاشاک و سایر اضافات آن جدا شد، خاک آماده برای پر کردن گلدانها شد.خاک دارای PH=7/7 و EC=1/1 (دسی زیمنس بر متر) اندازه گیری شده بود.(طبق آزمایش خاک)
شکل (3-3): رشد گیاه پس از 20 روز
شکل (3-3): رشد گیاه پس از 20 روز
3-5 طرح آزمایشی در گلدان و شرایط رشد :
این طرح در قالب طرح فاکتوریل کاملا تصادفی در 4 تکرار و 4 تیمارشوری و 2 سطح شامل با میکوریز و بدون میکوریز در گلدانها انجام شد( قارچ گونه Glomus mossea) و غلظت های نمک شامل 5/1- 5/3- 5/5 و 5/7 دسی زیمنس بر متر بود. با توجه به تعداد تیمارها و تکرارها 32 عدد گلدان بعنوان محیط کشت مورد استفاده قرار گرفت. دمای اندازه گیری شده درآن زمان5/25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی حدود 30 % بود.
شکل (3-4): چینش گلدان ها به صورت طرح کاملا تصادفی
شکل (3-4): چینش گلدان ها به صورت طرح کاملا تصادفی
3-6 نحوه کاشت در گلدان ها :
پس از آماده سازی خاک مورد نیاز برای هر گلدان نحوه استفاده قارچ بدین صورت می باشد که 100 گرم از آن وزن شده به ازای 8 کیلو گرم خاک گلدان ، با خاک کاملا مخلوط می گردد( در زیر بذر هم می توان قرار داد) سپس بذرها 2تا 5 سانتی متر زیر خاک قرار گرفت. بعد از این مرحله گلدانها آبیاری می شوند مراتب بعدی آبیاری بایستی طوری باشد که همواره رطوبتی در حد 80 درصد ظرفیت زراعی را دارا باشد و سطح خاک بایستی صاف باشد تا آب در منطقه ای از آن جمع نشده و ایجاد غرقاب نکند.
3-7 مراحل بعدی کاشت و استفاده از محلول نمک:
بعد از رشد گیاه تا مرحله 8برگی گیاه اضافه روییده شده تنک می شود سپس اولین مرحله اعمال شوری انجام می گیرد.ابتدا هفته ای 2 بار با فاصله 4 روز بعد از ان 2 هفته یکبار تا 4 مرحله انجام می گیرد (بسته به میزان مقاومت گیاه)
3-8 نمونه گیری برگ و ریشه:
مرحله رشدی گیاه همیشه بهار 200 روز می باشد هنگامی که به مرحله گلدهی رسید موقع اندازه گیریهای صفات مورد نظر می باشد. ابتدا گیاه به آرامی از خاک خارج شده ریشه ان شسته شده و پس از چند دقیقه که بر روی کاغذ قرار گرفت از ناحیه طوقه قطع می گردد و وزن تر ریشه و بعد از آن وزن تر برگها بوسیله ترازوی دیجیتال اندازه گیری می شود وسپس با خشک کردن برگها و ریشه ها بوسیله هاون اندازه گیری وزن خشک آن نیز انجام می شود.
شکل (3-5): ترازوی دیجیتال برای اندازه گیری وزن تر و خشک گیاه
شکل (3-5): ترازوی دیجیتال برای اندازه گیری وزن تر و خشک گیاه