انقلاب صنعتی و برنامه‌ریزی

دانلود پایان نامه

نه تنها سازه چوبی قابلیت ایجاد این رابطه بین کالبد باربر و پوسته خارجی را دارد بلکه این رابطه دوگانه از زمانی که شروع به استفاده از فولاد و بتن مسلح در مصالح ساختمانی شد معنی تازه‌ای یافته است.
استفاده از خصوصیات بدن حیوانات در تعداد زیادی از تمدن‌های بشری این قابلیت را برای معماران ایجاد کرده است تا از تقلیدی سمبلیک برای ایجاد ارتباط بین ایده‌های خود و ایجاد ارزش‌های جامع استفاده کنند.
صفات مشخصه هر حیوان و هر کدام از اعضای بدن آنها (بال، پنجه، منقار، شاخ و پوست مانند پوست بدن ببر) در ساخت بناها به منظور دست‌یابی به قدرت جادویی استفاده می‌شده است.
از نمونه‌های استفاده شده فرم‌های بدن حیوانات در معماری می‌توان از فرم دفاعی بدن لاک پشت فرم سیال و آزاد بدن پرندان و فرم‌های محاطی حلزون نام برد.
کوهها
گفته می‌شود برای آنها که رویاهایشان برخاسته از طبیعت است حتی کوچکترین تپه منبعی از الهام است.ستایش کوهها به عنوان نقاط عطف جهان، الهام بخش تمایل سرکوب ناپذیر انسان برای ساخت کوههای نمادین همانند زیگوراتها، هرم‌ها و معابد و به همان شیوه در عصر امروز آسمان خراش‌ها و سازه ساختمانهای مسکونی که از منظر اطراف خود تبعیت می‌کنند شمرده می‌شود.
تشکیل زمین
شکل زمین که از آن به عنوان ژئومورفیسم هم یاد می‌شود، بیان کننده گرایش‌های جدیدی در معماری است و این حرکت کاملاً آگاه از نقش خود در اصلاح سیستماتیک رویکرد به منظر در عصر انقلاب صنعتی است. هر چند که انسان گاهی از شکل زمین به صورتی نامناسب و یا بدون مراعات جنبه‌های طبیعی استفاده می‌کند ولی باید با آن به گونه‌ای برخورد که پایداری آرام آن مورد خدشه قرار نگیرد.
خاک به عنوان یک ماده ساختمانی گاهی فرم‌هایی با خطوط منحنی ایجاد می‌کند که ظریف و تحسین ‌برانگیز هستند و با دست انسان آنچنان شکل می‌گیرند که تداعی‌گر جریان آب می‌شوند.
کریستال
در آشوب سنگ‌های از بی‌فرم، در دل کوهها زمین گنج هود، کریستال‌ها، را پنهان کرده است. اینجاست که طبیعت آشکارا قصد دارد به انسان نظم وضوح و اطاعت از قوانین آفرینش و تکامل را بیاموزد.پیروی‌ای که نباید کورکورانه و به تقلیدی صرف تبدیل شود.
شاخه
انشعاب جزیی از بیعت درخت است که به انسان ایده رشد و تکثیر را می‌آموزد.انشعاب مظهر ایجاد است تولید مثلی که در مقطع زمانی خاص از رشد خود در طبیعت دو برابر می‌شود دقیقاً عکس آنچه در مورد جریان آب اتفاق می‌افتد مادامی که حرکت رو به جلوی آن شاخه‌های جدا شده از سرچشمه را به هم پیوند می‌دهد.
انشعاب برنامه‌ریزی انسان قدرت تکرار را می‌آموزد. دنباله‌ای از تنه، شاخه‌ها، سربرگها، برگها، رگ برگ‌ها و قانونی مشابه نظم حاکم بر معماری را به نمایش می‌گذارد.
درخت
درخت در بسیاری از فرهنگ‌ها سمبلی از کل عالم پیدایش و تکامل آن است. همین طور رشد عمودی آن درخت را به مظهری انسانی تبدیل می‌کند سمبلی از آنچه آن را مقیاسی از کل جهان می‌دانیم.اولین بار این قانون توسط رایت در یکی از سخنرانی‌های اولیه‌اش مطرح شده است.
گل آذین
گل آذین نحوه استقرار گلها بر روی شاخه به عنوان محوری عمودی است گل آذین سیستمی انشعابی دارد.در طول تاریخ تقریباً تمام سیستم‌های استقرار گل آذین معادلی در معماری بناها و به همان میزان در تزئینات یافته‌اند.
گلها
مدل‌های مرکزی گرای گلها نه تنها به معماران ایده‌های بی‌پایان از فرم‌های تزئینی را می‌دهد بلکه اصول توزیعی و ارگانیسم‌های طبیعی شکل گرفته بر اساس محوری عمودی و یا فرم‌های متنوعی از ساختارهای لایه‌ای هم پوشاننده آرایشی از چیدمان گل برگها حول یک محور مرکزی و گسترش عمودی آن از یک نقطه را به نمایش می‌گذارد.
و در آخر آن که ما باید درک و آگاهی خود از طبیعت را با توجهی محتاطانه و از طریق تحقیقات و مطالعات دقیق برای دست‌یابی به بالاترین درجه کارآیی اندیشمندانه سازیم تاکنون بیشتر توجه انسان به طبیعت رویکردی احساسی گردد.
1-15- عناصر طبیعت، سمبل‌های معماری
از دیرباز انسانها پاره‌ای اشیا و مظاهر طبیعی همانند درختان نمادها سنگ‌های استوار و یا تپه‌های مخروطی را ارج گذاشته‌اند آنها توده‌های خاکی‌ای ساخته و بر فراز آن سنگ‌ها و یا تنه درختان را برافراشته‌اند تا به آنها مفاهیمی مذهبی و یا جادویی بدهند. آنگاه قربانگاه برپا کرده و بناهایی ساخته‌اند تا وسایل عبادت و یا قربانی کردن را در آنها جای دهند.
آنها با ساختن معابدی مبادرت کرده‌اند که نه تنها به هویت و آمال رفیع خود بلکه به نیرو و مسند وجود یک روح و یا یک وجود خداگونه نیز معنا بدهند.