انواع آزمونهای مورد استفاده درآموزش وپرورش

دانلود پایان نامه

انواع آزمونهای مورد استفاده درآموزش وپرورش

سنجش­عملکرد یادگیرندگان عنصر مهم ارزشیابی پیشرفت ­تحصیلی ­است. یکی از ابزارهای مهم سنجش عملکرد  آزمون است

2-4-11- 1- دسته بندی آزمونها با توجه به ویژگی مورد اندازه گیری

دودسته کلی این آزمونها 1)آزمونهای توانایی   2)آزمونهای عاطفی

2-4-11- 1- الف- آزمونهای توانایی [1]

به­ کمک ­آزمونهای ­توانایی، می­توان ­آموخته­ها، مهارت ها؛ و استعدادهای ­افراد را سنجید دسته­ای از این آزمون­ها تواناییهایی  شناختی افراد را می­سنجد و تعدادی دیگر تواناییهای روانی _ حرکتی را اندازه می گیرند .هر یک از این دو دسته آزمون کاربرد خاص خود را دارند آزمونهای تواناییهای شناختی بیشتر در زمینه های تحصیلی و فعالیتهای فکری و ذهنی مورد استفاده قرار می­گیرند، اما آزمونهای روانی _ حرکتی غالبا در موقعیتهای صنعتی و نظامی و تربیت ­بدنی به کار می­روند. ویژگی ­مهم آزمونهای توانایی (شناختی،وراونی _حرکتی) این است که هنگام اجرای آنها از آزمون شونده  خواسته می­شود تا حداکثر سعی خود را به کاربندد تا بهترین نمره ممکن را به دست آورد.

آزمونهای ­توانایی به دو دسته آزمونهای ­استعداد و آزمونهای پیشرفت تحصیلی تقسیم می­شوند آزمونهای استعداد مقدار توانایی یا آمادگی فرد را برای انجام دادن کارهایی که در پیش دارد و همچنین ظرفیت او را برای یادگیریهای می­سنجند اما آزمونها­ی­ پیشرفت­ تحصیلی­ دانش و مهارتهایی ­را که فرد تا لحظه اجرای آزمون کسب کرده ­است اندازه می­گیرند. به سخن دیگر، آزمونهای استعداد  ناظر به آینده اند و برای پیش بینی موفقیتهای آتی فرد به کار می­روند در حالی که ­آزمونهای پیشرفت ­تحصیلی ناظر به گذشته­اند و برای تعیین آموخته­های قبلی فرد مورد استفاده ­قرار می­گیرندآزمونهای­ هوش ­و استعداد تحصیلی ­مختلف ­معرف­ آزمونهای استعداد هستند و آزمونهای ­و امتحاناتی که برای موضوع­های ­گوناگون­ درسی ­تهیه ­و اجرا می شوند آزمونهای پیشرفت تحصیلی نام ­دارند آزمونهای استعداد و پیشرفت تحصیلی را به روشنی نمیتوان از یکدیگر متمایز کرد، زیرا آنچه را که فرد در گذشته آموخته است غالبا می­توان برای پیش­بینی موفقیت یادگیری او در آینده مورد استفاده قرار داد در واقع یکی از عوامل مهم پیش­بینی یادگیری فرد در آینده، یادگیری قبلی او هستند(سیف،1386)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   زیرساخت فناوری اطلاعات و زیرساخت های فناوری

2-4-11- 2- آزمونهای عاطفی[2]

آزمونهای ­شناختی­و روانی _ حرکتی تواناییهای فکری­ و عملی ­افراد را اندازه می­گیرند، اما آزمونهای ­عاطفی ویژگیهای عاطفی و شخصیتی افراد را می­سنجند. آزمونهای توانایی حداکثرعملکرد آزمون شونده را اندازه گیری می­کنند بدین معنا که نشان می­دهند آزمون شونده در بهترین شرایط قادر به­ انجام چه کاری ­است، در حالی که آزمونهای عاطفی ­وضع ­موجود آزمون شونده­ را در موقعیتهای طبیعی ­زندگی می­سنجند. یکی ­دیگر از وجوه اختلاف ­این دو دسته آزمون آن است که آزمونهای توانایی به طور عمده برای مقاصد پیش بینی موفقیتهای تحصیلی و شغلی مورد استفاده قرار می­گیرند، اما آزمونهای عاطفی بیشتر  به امور مشاوره در حل مسائل روانی _ تربیتی وحرفه­ای ­کمک ­می­کنند یکی از معایب آزمونهای ­عاطفی ­این است که این­ آزمونها، به اندازه آزمونهای شناختی، عینی و دقیق نیستند به این دلیل بسیاری از روانشناسان کاربرد اصلاح­ آزمون رابرای این­ نوع اندازه­گیری درست ­نمی­دانند بسیاری از ابزارهای اندازه­گیری عاطفی­ دارای ویژگیهای­ آزمونهای خوب هستند بنابراین استفاده از اصطلاح آزمون برای ابزارهای اندازه گیری شخصیت و ویژگیهای عاطفی کار اشتباهی  نیست(سیف،1386).

[1] Ability tests

 

[2] Affective tests