بانکداری الکترونیکی و بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

1
1
1
83%
66%
50%
16%
16%
50%
66%
16%
16%
16%
16%
16%
با توجه به تحقیقات انجام گرفته مختلف در زمینه های بررسی کیفیت خدمات اینترنتی و موارد ذکر شده مختلف به عنوان ابعاد کیفیت خدمات اینترنتی ، در ادامه ابعاد اصلی که جزء ابعاد اساسی کیفیت خدمات در همه ی تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد کیفیت خدمات اینترنتی پاراسورمان و همکارانش e.s.Qual می باشد مورد بررسی قرار می گیرد .
که این ابعاد شامل :
امنیت
از جمله چالش های اساسی پیش روی بانکداری الکترونیکی مسائل امنیتی می باشد و همانگونه که رواج فن آوری در جامعه نیازمند فراهم کردن زیر ساخت هایی برای پذیرش و جلب اطمینان مشتریان می باشد ، بانکداری الکترونیکی نیز به عنوان فن آوری نوین در صنعت بانکداری به زیر ساخت های امنیتی برای تداوم و پذیرش عمومی نیاز دارد . امنیت ، اولین و مهم ترین موضوع در بحث بانکداری الکترونیکی است و این مهم به خصوص در مورد بانکداری اینترنتی بیشتر جلوه می کند . زیرا محیط مجازی در ذات خود ناامن است . در فرایند بانکداری الکترونیکی ، امنیت به معنای شناخت هویت مشتری و بانک و همچنین حفظ اطلاعات در طول انتقال است . (رودگر نژاد نوینی ، 1387 ، ص 23 ) ، اگر کاربران دریابند که امنیت فعالیت آن ها در اینترنت به میزان کافی تأمین نمی شود ، احتمالاً به سایت اینترنتی مربوطه اعتماد نمی کنند . به عبارتی امنیت مذکور از دو قسمت تشکیل می شود : 1- احساس امنیت در استفاده از شبکه برای انتقال اطلاعات مهم ؛ 2 – احساس امنیت در تعامل با شرکت ( یا ارائه دهنده ی خدمات ) . ( بابا قادری ، 1385،ص46)
در این پژوهش مقیاس افتراقی پنج نکته ای لیکرت را با شش عنصر برای ارزیابی امنیت مورد انتظار در نظر گرفته می شود .
استفاده از فن آوری های حفاظت و ایمنی در مورد سیستم های پرداخت کننده
استفاده از فن آوری های حفاظت و ایمنی در مورد نقل و انتقالات وجوه
استفاده از فن آوری های حفاظت و ایمنی در مورد عدم دسترسی افراد دیگر به وجوه یا اطلاعات حساب
ایجاد و برقراری گواهی نامه های دیجیتالی سرور امن از سوی بانک های ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی
استفاده از فن آوری ها و روش هایی که از جرایم رایانه ای جلوگیری می کند .
اطمینان بخشیدن ارائه دهندگان خدمات از اینکه همواره منابع کافی را برای تصحیح مؤثر هر خطایی که پدید می آید تخصیص می دهند .