بانکداری الکترونیکی و بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه

نام و نشانی کامل و شماره حساب دریافت کننده حواله
درج اطلاعات فوق در طول مسیر پرداخت در سند انتقال (حواله)
بررسی و کنترل میزان، تعداد و مقصد حواله‌‌هایی که مشتری طی یک دوره معین از طریق یک بانک یا مؤسسه مالی و شعبه‌‌های آن‌ها حواله نموده است
طبقه بندی مشتری‌‌ها بر مبنای ریسک
ضوابط دقیق برای مشتری‌‌های پرخطر بر اساس توصیه‌‌های گروه ویژه اقدام مالی ضوابط شناسایی مشتری باید مبتنی بر ریسک باشد. بر این اساس سختگیری و دقت در پذیرش مشتری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه ای وی باشد. در این راستا کنترل‌‌های مورد نیاز از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد: از جمله ریسک مشتری، ریسک محصول یا خدمتی که به مشتری ارائه می شود و ریسک منطقه فعالیت بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت به مشتری.
الف. مشتری‌‌های پرریسک
با عنایت به ریسک‌‌های فوق، بانک‌‌ها باید قادر به اداره و هدایت یک برنامه ارزیابی ریسک باشند و اطمینان یابند که کنترل‌‌های اعمال شده متناسب با سطح ریسک مشتری است. در این راستا شناسایی مشتری‌‌ها، محصولات و خدمات مالی پرریسک بسیار مهم است. بر این اساس، مشتریانی که به طور سنتی به عنوان مشتری پرریسک محسوب می شوند، عبارت اند از:
سازمان‌‌های مالی غیربانکی، سازمان‌‌های غیردولتی مانند خیریه‌‌ها،
شرکت‌‌های برون مرزی،
شرکت‌‌های سهامی که سهام آن‌ها بی نام است،
فعالان اقتصادی که خدمات خود را به صورت نقدی ارائه می‌دهند،
ب. محصولات و خدمات مالی پرریسک
محصولات و خدمات مالی پر ریسک، خدمات بانکی و ابزار‌های پولی هستند که بانک در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. این محصولات و خدمات می‌توانند به راحتی در دسترس پولشویان نیز قرار گیرند و آن‌ها از این طریق اقدام به پولشویی نمایند. بر این اساس این خدمات از نظر خطر پولشویی پرریسک محسوب می شوند. از جمله این خدمات عبارت اند از:
حساب‌‌های کارگزاری: در این خصوص، بانک‌‌ها به منظور تعیین ریسک حساب‌‌های کارگزاری خارجی خود، باید نکاتی را در نظر بگیرند، از جمله: موقعیت محلی بانک طرف حساب و ماهیت مجوز بانک کارگزار، برنامه‌‌های کنترلی و ردیابی بانک کارگزار برای مقابله با فعالیت‌‌های پولشویی و وسعت مقررات و نظارت بانکی در کشور محل استقرار بانک کارگزار.
روابط بانکی خصوصی: گاهی بانک‌ها، خدمات و محصولات مالی را به شکل خصوصی در اختیار برخی مشتری‌‌های خاص (دولتمردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمایه گذاری، شرکت‌‌های سرمایه گذاری شخصی و صندوق‌‌های مشترک سرمایه گذاری) قرار می دهند. این مشتریان حساب‌‌های بانکی خصوصی نزد بانک باز کرده و از این طریق، خدمات خصوصی دریافت می‌کنند. نظر به ریسک فعالیت‌های این گروه از مشتریان لازم است کنترل حساب‌‌های آن‌ها و خدمات خاصی که به آن‌ها ارائه می‌شود، بیشتر مراقبت شود. از جمله چک‌‌های پشت نویسی شده و مراجع بانکی آن‌ها باید مورد تأیید قرار گیرند. همچنین آگاهی از منابع ثروت مشتری، نیاز‌ها و مبادلات مورد انتظار مشتری بسیار با اهمیت است. بر این اساس سطح انتظار و نوع مبادلات مشتریان خاص باید مستند شود. نظر به اینکه روابط بانکی خصوصی ممکن است پیچیده باشد، لازم است سیستم کنترل و گزارش‌دهی فعالیت‌‌های مشکوک به گونه ای طراحی شود که قادر به ارزیابی صحیح کلیه فعالیت‌‌های این گروه از مشتری‌‌ها باشد.
بانکداری الکترونیکی: این حوزه از بانکداری به علت سرعت و وسعت جغرافیایی انجام عملیات نسبت به فعالیت‌‌های پولشویی بسیار آسیب پذیر است. بنابراین لازم است در این حوزه نقل و انتقالات وجوه توسط بانک‌‌ها و مؤسسات مالی، مورد دقت نظر بیشتری قرار گیرد؛ از جمله: نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه از مکان مالی امن به موقعیت جغرافیایی پرخطر یا برعکس که بدون هیچ دلیل اقتصادی و حرفه ای یا بدون تطابق با فعالیت‌‌های حرفه ای و سوابق کاری مشتری صورت می پذیرد. نقل و انتقالات مبالغ جزئی که به دفعات بسیار به حساب مشتری وارد می‌شود و خیلی سریع و با استفاده از خطوط انتقالی از حساب مشتری به حساب دیگری در یک شهر یا کشور دیگر منتقل می شود، در حالی که این انتقالات منطبق با حرفه و کسب وکار مشتری نیست؛ ورود الکترونیکی مبالغ قابل توجه به حساب یک مشتری خارجی بدون دلیل روشن؛ انتقال وجوه بدون شرح، به دفعات و یا با الگو‌های غیرمعمول؛ و در نهایت، دریافت‌‌ها و پرداخت‌‌های الکترونیکی به / از حساب مشتری بدون ارتباط آشکار با قرارداد‌های قانونی خرید و فروش کالا و خدمات.
ج. مناطق پرریسک
به طور کلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضد پولشویی، شناخت مناطق پرریسک ضروری است. مناطقی که در نزدیکی مرز‌های خارجی قرار دارند و مناطقی که فعالیت‌‌های مجرمانه، مانند قاچاق، بیشتر در آنجا صورت می گیرد از جمله مناطق پرریسک شناخته می شوند. بنابراین بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری فعال در این مناطق باید در شناسایی مشتریان خود دقت عمل بیشتری داشته باشند. همچنین بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری و شعبه‌‌های آن‌ها در سایر مناطق نیز می بایست نسبت به نقل و انتقالات وجوه به/ از بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری فعال در مناطق پرریسک، کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند.
نظارت سیستمی بر گردش عملیات مشتری به منظور تشخیص موارد مشکوک
به منظور شناسایی موارد مشکوک به پولشویی لازم است بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری دارای یک سیستم نظارت بر گردش عملیات بانکی مشتری باشند. در این راستا و از آنجا که شناسایی و کنترل گردش عملیات مشتری، فرایندی مستمر است؛ لازم است مؤسسات مذکور با نصب نرم افزار‌های ویژه مبارزه با پولشویی، اطلاعات اخذ شده از مشتریان را مدیریت کنند. از جمله ویژگی‌‌های نرم افزار‌های فوق، قابلیت جمع آوری، تجزیه و تحلیل، نمایش و عرضه اطلاعات و شناسایی موارد مشکوک است. نرم افزار‌های مذکور به گونه ای طراحی شده اند که امکان بررسی و کنترل حساب‌‌ها و گردش عملیات بانکی مشتریان به صورت مستمر و در کوتاه ترین زمان را فراهم می سازند. از جمله مواردی که در بررسی موارد مشکوک به بررسی دقیق تر و کسب اطلاعات بیشتری از مشتری نیاز دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
وجوه انتقالی فاقد اطلاعات متقاضی (نام، نشانی و شماره حساب) در سند انتقال وجه (حواله)
معاملات کلان پیچیده و غیرمتعارف فاقد توجیه اقتصادی وقانونی
عملیات بانکی و معاملات انجام شده در مناطق فاقد قوانین استاندارد برای مبازره با پولشویی