بانکداری اینترنتی و کیفیت محصولات

دانلود پایان نامه

محتوای اطلاعات
کیفیت محصولات بانکی در ابتدا وابسته به تنوع محصولات و خصوصیات متنوع می باشد . استریتر و همکارنش به این نکته اشاره کردند که یکی از مهم ترین پیشرفت ها در بانکداری توجه بیشتر به بازاریابی با دسته ی گسترده ای از خدمات مالی است . دیکسون همچنین در این مورد بحث کرد که راه حل داشتن مشتریان بیشتر برای بانکداری از طریق سرویس اینترنتی ، جذب از طریق خود اینترنت نیست بلکه از طریق محصولات و خدماتی است که تقدیم مشتریان می شود . این نظریه بوسیله ی لاتیمور و همکارانش حمایت شده که دریافتند 87 درصد از مشتریان بانکداری اینترنتی ، می خواهند معاملات تجاری مالی زیادی را در یک سایت انجام دهند . (jun and cai ,2007 , p.283 )
در این پژوهش یک مقیاس افتراقی پنج نکته ای لیکرت با شش عنصر جهت ارزیابی استفاده می شود.
ایجاد دسته گسترده ای از خدمات
ایجاد تنوع در خدمات
تهیه کلیه خدمات بانکی از یک سایت
عدم وجود اطلاعات زاید و فراوان
واضح بودن اطلاعات
وجود اطلاعات لازم برای تماس مشتریان با بانک مانند شماره تلفن اختصاص و ایمیل
نحوه ی طراحی و گرافیک سایت
محققان در بررسی های اخیر خود به کیفیت و نحوه طراحی و گرافیک سایت نیز توجه زیادی کرده اند . خصوصیات متفاوتی از قبیل : 1- زیبایی سایت 2- جذابیت و گیرایی سایت 3- گرافیک و طراحی سایت 4- نمایش اجزای سایت 5- تصاویر عکس های موجود در سایت 6- رنگ پس زمینه ی سایت ، از ملاحظات مهم در طراحی وب سایت می باشد . ( عباسی ، 1385،ص85)
سهولت استفاده و معامله
نظر به اینکه معاملات اینترنتی از دیدگاه بسیاری از افراد پیچیده و مشکل می باشد و حتی برای بسیاری از مشتریان ترسناک است ، بنابر یان سهولت استفاده و در نهایت سهولت معامله و در واقع کاربر پسند بودن نکته ی بسیار مهمی می باشد . ( jun and cai ,2007 , p285 )
که در این پژوهش یک مقیاس افتراقی پنج نکته ای لیکرت با پنج عنصر جهت ارزیابی استفاده می شود .
دسترسی آسان به کلیه ی اطلاعات
سهولت تعامل کاربر با سایت و مبادله ی اطلاعات
کاربر پسند بودن و سهولت استفاده
سهولت گشت و گذار در وب سایت
سهولت به انجام رساندن و اتمام معامله
قابلیت اعتماد و اتکا
منظور از قابلیت اعتماد ، قابلیت اتکا یا کارکرد فنی وب سایت و میزانی که وب سایت به صورت 24 ساعته در دسترس بوده و به خوبی کار می کند ارتباط دارد . ( عزیزی ، 1385 ، ص46)
که در این پژوهش یک مقیاس افتراقی پنج نکته ای لیکرت با نه عنصر جهت ارزیابی استفاده می شود.
اطمینان از کارکرد فنی سیستم
اطمینان از صحت پاسخگویی سیستم
اطمینان از مناسب و بجا بودن پاسخ خدمات
درجه عاری از خطابودن اطلاعات روی سایت