پایان نامه کارشناسی ارشد، چارچوب نظری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه بازتاب هویت فرهنگی با در نظر داشتن نشانه های فرهنگی موجود در فیس بوک

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

پیرامون‌ مسائل‌ و موضوعات‌ مورد علاقه‌، بروز و نمود نشانه های فرهنگی و هویتی و ارزشها و هنجارهای خود در این فضا بپردازند و از این‌ طریق‌ افکارعمومی‌ شکل‌ بگیرد و هر یک‌ می‌توانند در مخالفت‌ یا موافقت‌ با یک‌ مساله‌ و موضوع‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ دست‌ به‌ کنش‌ مناسب‌ بزنند. وقتی‌ بشر‌ درمورد‌ عموم‌ «(Public) می‌اندیشد، مبادلات‌آزادانه‌ ایده‌ها و اندیشه‌های فرهنگی، هویتی، اجتماعی، سیاسی ویژه هریک از اعضا را در ذهن‌ تصورمی‌کند. فضای ارتباطی در فیس بوک به عنوان یک فضای عمومی به کاربران این امکان را می دهد که مشارکت‌ زیادی را که یکی از بارزترین کارکردهای این شبکه می باشد در انتقال، حفظ ارزشها و هنجارهای فرهنگی و هویتی داشته باشند و مشارکت کاربران به عنوان شهروندان فضای واقعی در امور فرهنگی مختلف که در راستای هویت فرهنگی آنان‌ می باشد‌ را برانگیزد.

 

 

 

مقدمه:

پژوهش علمی، مطالعه نظام‏ یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی درمورد ی پدیده‏‏های طبیعی می باشد که روابط احتمالی بین این پدیده‏ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می ‏شوند. پس برای مطالعه نظام یافته وکنترل شده، بایستی روش‏هایی به کار گرفته شوند که این خصوصیات در آن‏ها، موجود باشد تا با بهره گیری از آن‏ها، بتوان به نتایج دقیق و علمی رسید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت بازرگانی، استان مازندران

در فصل قبلی ، نظریه‏ها و دیدگاه‏های اندیشمندان، سابقه تحقیقات پیشین و چارچوب نظری پژوهش ارائه گردید. برای تحلیل و بحث در مورد نتایج به اطلاعاتی معتبر نیاز می باشد که این با در نظر داشتن اینکه موضوع ما در این پژوهش مطالعه وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی مربوط به دانشجویان بوده ، واحد تحلیل فرد می‌باشد و گروه (دانشجویان) به عنوان سطح تحلیل در تحقیق  محسوب می‌گردد.