بیمه‌های اجتماعی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

حمله‌ی قلبی (حادثه) که باعث تحقق فوت (خطر) می‌گردد.[1] بدین لحاظ، حادثه یعنی آن چیز که که باعث تحقق یافتن یک خطر می باشد که به طور کلی دارای چهار خصیصه‌ی خارجی، غیرقابل دفع، غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی بودن می باشد.  به نظر می‌رسد با در نظر داشتن این تعریف، طلاق را نیز می‌توان یک حادثه تلقی نمود[2]، زیرا اولاً وقوع طلاق کاملاً خارج از اراده‌ی زوجه می باشد چه‌آنکه طلاق به عنوان اقدام حقوقی، دفترخانه‌ باشند، زیرا این حکم فقط برای رسمی کردن طلاق از طریق دفترخانه‌ می‌باشد و تأثیری در تحقق یا عدم تحقق اراده‌ی زوج برای طلاق دادن زوجه‌ی خود ندارد.[3]

2ـ خطر

خطر یا ریسک[4]، علت عرفی انعقاد عقد بیمه می باشد و بدون تحقق آن، بیمه مفهوم وجودی خود را به کلی از دست می‌دهد. در جامعه‌ای که در آن ریسک جریان ندارد بیمه نیز وجود نخواهد داشت. ریسک امری نامطلوب، ناخوشایند، منفی و غیرقابل پیش‌بینیِ می باشد که بیمه‌گزار بایستی خصوصیات خطر را به‌طور کامل و از روی صداقت برای بیمه‌گر اظهار نماید.

در معانی ریسک یا خطر تعاریفی ارائه شده می باشد بدین توضیح که؛ ریسک «احتمال بوقوع پیوستن واقعه‌ای می باشد که موجب زیان می‌گردد»[5] یا «احتمال محتمل شدن زیان»[6]، به این معنا که؛ ریسک احتمال وقوع یک حادثه یا رویدادی خاص در آینده می باشد که منشأ ایراد خسارت خواهد بود.[7] هم‌چنین ریسک به[1]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص 137.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ مقاله مطالعه، مالکیت

[2]ـ زینب یوسفی‌راد، بیمه مهریه از منظر فقه و حقوق موضوعه، (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور دانشکده‌ی الهیات و علوم انسانی استان تهران، اسفند 1388)، ص 64. در این پایان‌نامه، طلاق در زمره‌ی حوادثی که ممکن می باشد برای زوجه رخ دهد به شمار آمده می باشد.

[3]ـ سیّد حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص 201.

[4]ـ Risk

[5]ـ همایون مشایخی، پیشین، ص 81 .

[6]– امیر رضا محمودی و محمّد محمّد‌زاده اصل، حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه‌ای، (تبریز، نشر مهر ایران، 1390)، ص 234.

[7]ـ مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، (بیروت، مؤسسه الرساله، 1404 ق)، ص 103؛ حمید برنا، تعمیم بیمه‌های اجتماعی، پیشین، ص 19؛ مرتضی روزبه، «ارتباط بیمه و مسئولیت مدنی در بیمه‌های اجباری»، (پایان نامه‌ کارشناسی ارشد، رشته‌ حقوق خصوصی، دانشگاه مفید، بهمن 1384)، ص 15.