پرداخت حق بیمه، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 1ـ حق بیمه

در ماده‌ی 2 ق.ت.ا حق ‌بیمه[1] این‌گونه تعریف شده می باشد: «حق ‌بیمه عبارت از وجوهی می باشد که به حکم این قانون و برای بهره گیری از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد». تعریف مزبور اگرچه بی‌اشکال می باشد اما به نظر می‌رسد تعریف روشنی که باعث شناخت کامل حق بیمه گردد، نیست. در تعریف حق‌ بیمه می‌توان گفت: به معنای عوضی می باشد مالی، که غالباً از سوی بیمه‌گزار در مقابل خدمات و پوشش بیمه‌ای در مواعد مقررِ مندرج در بیمه‌نامه (سررسید) که به ندرت ممکن می باشد میزان و نحوه‌ی پرداخت حق بیمه در قرارداد بیمه ذکر نشده، باقی بماند یا فراموش گردد اما در صورتی که این اتفاق رخ دهد مانند زمانی می باشد که طرفین تعرفه‌ی عادی را قبول نموده باشند.[2] لذا در بیمه‌ی طلاق، مبلغی بایستی توسط شوهر یا شخص ثالث و یا خود زوجه به بیمه‌گر پرداخت گردد که این پرداخت، حق بیمه نامیده می‌گردد.

2ـ وجه بیمه

در مقابل حق بیمه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گزار، مبلغی را که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت تحقق حادثه‌ یا خطر بیمه‌ای، مطابق بیمه‌نامه، به صورت مستمری یا یک‌جا به ذینفع بیمه که می‌تواند بیمه‌گزار یا شخص دیگری باشد، پرداخت نماید «وجه‌ بیمه یا مبلغ بیمه‌شده یا سرمایه بیمه»[3] نامیده می‌گردد.[4]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه، شهر شیراز

تعیین پرداخت سرمایه بیمه به صورت یک‌جا یا به شکل مستمری منوط به توافق طرفین بوده و معمولاً حق انتخاب آن با شخص بیمه‌گزار می باشد. ماده‌ی 23 ق.ب در ارتباط با تعیین قطعی وجه‌ بیمه در هنگام عقد از سوی طرفین مقرر داشته می باشد: «… میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می‌گردد». میزان وجه بیمه‌ی قابل پرداخت به زنان با در نظر داشتن حق بیمه‌‌ی پرداختی تعیین می‌گردد.

[1]ـ Insurance Premium

[2]ـ محمد جهانشاهی، «بیمه از نظر حقوق مدنی (10)»، (فصلنامه کانون وکلاء، شماره 53، خرداد و تیر 1336، صص 123 ـ 125)، ص 123.

[3]ـ Sum Insurance or Sum assured or Capital Sum or Supernumerary

[4]ـ آیت کریمی، کلیات بیمه، پیشین، ص 401.