پایان نامه ارشد رایگان درباره بیمه‌های خسارتی، بیمه‌های اشخاص

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 این معنا که بیمه‌گر با وقوع خطر بیمه‌شده، مؤظف به پرداخت مبلغ مقطوع توافق‌شده‌ی مندرج در قرارداد به ذینفع بیمه‌ می باشد، همین عامل باعث تفکیک بیمه‌های اشخاص از بیمه‌های خسارتی می باشد[1].

پس در بیمه‌های اشخاص برخلاف بیمه‌های خسارتی، بیمه‌گر نباید غرامت وارده به بیمه‌شده را برآورد نماید بلکه در صورت تحقق ریسکِ مورد تعهد و احراز شدن آن، بیمه‌گر فقط ایفای بیمه‌های اشخاص به سه بخش بیمه‌ها‌ی عمر، بیمه‌ها‌ی درمان و بیمه‌ها‌ی حوادث[2] قابل تقسیم‌بندی می باشد:

بیمه‌ی عمر یا زندگی[3] به عنوان مهمترین و قدیمی‌ترین نوع از بیمه‌های اشخاص که از اواخر قرن هجدهم در اروپا رو به پیشرفت و توسعه نهاده[4]، عبارت می باشد از: «قراردادی که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار متعهد می‌گردد که در صورت فوت شخص بیمه‌شده یا زنده ماندن او در موعد مقرر مبلغ معینی را (سرمایه بیمه یا مستمری) به بیمه‌گزار (یا بیمه‌شده) یا شخص تعیین شده از طرف او (بهره گیری‌ کننده) بپردازد».[5] مقصود از بیمه‌شده، خود بیمه‌گزار یا شخص دیگری می باشد که قرارداد بیمه روی فوت یا حیات وی منعقد شده می باشد.

ماده‌ی 23 ق.ب راجع به منوط گشتن قرارداد بیمه‌ی عمر به فوت یا حیات شخص دیگری غیر از بیمه‌گزار، ‌چنین مقرر داشته می باشد: «… بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد، باطل می باشد. …». لذا براساس ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی شماره‌ی 68 شورای عالی بیمه مصوب 22/9/1390 تحت عنوان «آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری»، به طور کلی قرارداد‌های بیمه‌ی عمر به چهار دسته تقسیم‌بندی شده می باشد. در ماده‌ی 1 و 2 آن به ترتیب مقرر داشته‌اند: «مؤسسات بیمه مکلفند کلیه بیمه‌نامه‌های زندگی و مستمری خود را بر اساس[1]ـ روژه ـ بو، پیشین، ص 75.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درمورد استان مازندران، پایان نامه

[2]ـ همان، ص 65؛ هدی سادات گوهری، پیشین، صص 16 ـ 18.

[3]ـ Life Insurance or Life Assurance

[4]ـ محمّد ‌اما جوهریان، پیشین، ص56.

[5]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص 81؛ ژان لوک اوبر، پیشین، ص 15.