تحولات اجتماعی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2

فرصت های ساختاری مدل بنگستون که شامل ویژگی جمعیتی ،تعداد اعضای خانواده و نوع نزدیکی جغرافیایی می باشد نشان می دهد که زندگی نزدیک پدر و مادر و داشتن خواهر و برادر کم در تایوان منجر به تعامل زیاد و صمیمی بین نسل ها می گردد و به مدل پیوند محکم اشاره می کند.

اگر فرزندان از نظر اقتصادی در سطح پایینی باشند به احتمال زیاد مدل جدا آشکار می گردد. به عبارت دیگر منابع فردی متقابلاً بر تقاضاهای والدین اثر می گذارد.

آیتک[1] (1998) در مطالعه “ترتیبات بین نسلی زندگی در ترکیه” اظهار می کند مطالعه حاضر را با هدف مطالعه ترتیبات زندگی بین نسلی در ترکیه، کشوری مسلمان که تحت تغییرات سریع حقوقی، اقتصادی و اجتماعی می باشد انجام داده می باشد.. میزان هم سکنایی با والدین سالمند در ترکیه پایین می باشد (حدود یک پنجم) در حالی که میزان زندگی نزدیک والدین سالمند بسیار بالاست (حدود نصف). این نشان می دهد که خانواده های ترکیه ترجیح می دهند حریم خصوصی شان حفظ گردد در حالی که روابط و پیوندهای خانوادگی شان را هم حفظ می کنند. نتایج این مطالعه طرفداری کننده این دیدگاه می باشد که اثر فرایندهای توسعه برای همه کشورهای با فرهنگ خاص یکسان نیست و الگوهای خویشاوندی تأثیر مهمی را در دختر خود زندگی نمی کردند. اما در کانادا بسیاری از دختران ازدواج کرده از پدر و مادرشان تقاضا می کنند که به کانادا بیایند و با زندگی با آنها از فرزندانشان مراقبت کنند. پس انتخاب ترتیبات اقامتی توسط سالمندان مهاجر کره ایی بازتاب کننده سازگاری فرهنگ سنتی کره با سبک زندگی در کانادا می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

آزاد ارمکی، زند و خزایی(1379) در مطالعه “مطالعه تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی” و  “روند تغییرات فرهنگی اجتماعی خانواده تهرانی طی سه نسل”(1381) اظهار می کند، هنوز بیش از نیمی از خانواده های تهرانی مطالعه شده فرزند را عصای پیری والدین می دانند. نیمی از آنها در زمان پیری دوست دارند که توسط همسر و فرزندان در خانه خودشان، از آنها نگهداری کنند. 9/27 درصد هم آرزو دارند که در که در خانه خود باشند و سربار و محتاج کسی نباشند. در جامعه مطالعه شده کمتر از 5 درصد از خانواده ها ضرورت وجود سرای سالمندان را پذیرفته اند و اکثریت آنها نگهداری از سالمندان را وظیفه فرزندان می دانند. و یافته های مطالعه نشان می دهد که وظایف سلسله مراتبی تأثیر حمایتی و نگهداری سالمندان در خانواده طی سه نسل گذشته تداوم یافته می باشد. اما ارتباط دوسویه بین متغیر کارکردهای حمایتی و متغیر تکریم بین اعضا خانواده و خویشاوندان که در نسل های گذشته مشاهده می شده می باشد در نسل جدید به یک جریان یک طرفه مطالبه طرفداری ها از بزرگترها، بدون پایبندی جدی نسل جدید به وظایفشان در برابر بزرگترها تبدیل شده می باشد. و با وجود حفظ کارکردهای حمایتی فوق[1] – Aytac