کارشناسی ارشد، وضعیت زناشویی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تعریف مفهومی تحصیلات: انتقال دانش از یک نسل به نسل دیگر، به وسیله آموزش مستقیم توسط سیستم آموزش و پرورش همگانی، تحت نظر اساتید و اشخاص متخصص که سالیانی چند به طول می انجامد.(گیدنز، 1383: 799)

تعریف عملیاتی: میزان تحصیلات با سوال 3 در پرسشنامه در سطح ترتیبی اندازه گیری می گردد. و از بیسواد تا تحصیلات بالاتر از دیپلم در 5 مقوله طبقه بندی می گردد.

منابع سالمندان شامل دو دسته متغیر وضعیت تأهل و توانایی اقتصادی می باشد.

تعریف نظری وضعیت تأهل: افراد از نظر وضعیت زناشویی دو دسته هستند یا ازدواج کرده یا مجرد. افراد ازدواج کرده به نوبه خود به سه گروه دارای همسر بدون همسر بر اثر فوت و طلاق تقسیم می شوند.(کاظمی پور، 1388: 46)

تعریف عملیاتی: وضعیت تأهل سالمندان با سوال 4 پرسشنامه در سطح اسمی اندازه گیری می گردد. که از همان آغاز ازدواج نکرده ها  کنار گذاشته می شوند.

تعریف نظری و عملیاتی تحصیلات[1] فرزندان: میزان تحصیلات فرزندان را به عنوان معیاری برای مدرن شدن آنها لحاظ کرده ایم. تحصیلات فرزندان در جدول ویژگی های فرزندان مورد پرسش قرار می گیرد. و از بیسواد تا بیشتر از لیسانس در 7 مقوله طبقه بندی می گردد.

تعریف مفهومی فرصت ساختاری خانواده: فرصت های ساختاری، فراوانی و شدت، انواع معاشرت و منابع مبادلاتی را تحت تأثیر قرار می دهد فرصت های ساختاری که در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده می باشد، وضعیت تأهل فرزندان و تعداد فرزندان سالمند می باشد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه ارشد درمورد استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

تعریف عملیاتی: وضعیت تأهل[2] فرزندان نیز با  جدول ویژگی های فرزندان پرسشنامه سنجیده می گردد.