بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تعریف مفهومی تحصیلات: انتقال دانش از یک نسل به نسل دیگر، به وسیله آموزش مستقیم توسط سیستم آموزش و پرورش همگانی، تحت نظر اساتید و اشخاص متخصص که سالیانی چند به طول می انجامد.(گیدنز، 1383: 799)

تعریف عملیاتی: میزان تحصیلات با سوال 3 در پرسشنامه در سطح ترتیبی اندازه گیری می گردد. و از بیسواد تا تحصیلات بالاتر از دیپلم در 5 مقوله طبقه بندی می گردد.

منابع سالمندان شامل دو دسته متغیر وضعیت تأهل و توانایی اقتصادی می باشد.

تعریف نظری وضعیت تأهل: افراد از نظر وضعیت زناشویی دو دسته هستند یا ازدواج کرده یا مجرد. افراد ازدواج کرده به نوبه خود به سه گروه دارای همسر بدون همسر بر اثر فوت و طلاق تقسیم می شوند.(کاظمی پور، 1388: 46)

تعریف عملیاتی: وضعیت تأهل سالمندان با سوال 4 پرسشنامه در سطح اسمی اندازه گیری می گردد. که از همان آغاز ازدواج نکرده ها  کنار گذاشته می شوند.

تعریف نظری و عملیاتی تحصیلات[1] فرزندان: میزان تحصیلات فرزندان را به عنوان معیاری برای مدرن شدن آنها لحاظ کرده ایم. تحصیلات فرزندان در جدول ویژگی های فرزندان مورد پرسش قرار می گیرد. و از بیسواد تا بیشتر از لیسانس در 7 مقوله طبقه بندی می گردد.

تعریف مفهومی فرصت ساختاری خانواده: فرصت های ساختاری، فراوانی و شدت، انواع معاشرت و منابع مبادلاتی را تحت تأثیر قرار می دهد فرصت های ساختاری که در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده می باشد، وضعیت تأهل فرزندان و تعداد فرزندان سالمند می باشد

تعریف عملیاتی: وضعیت تأهل[2] فرزندان نیز با  جدول ویژگی های فرزندان پرسشنامه سنجیده می گردد.

تعریف مفهومی و عملیاتی تعداد فرزندان: تعداد فرزندان به تعداد فرزندان در حال حاضر زنده سالمند اشاره دارد که با سوال 15 پرسشنامه سنجیده می گردد.

تعریف مفهومی انسجام کارکردی: بیانگر نوع روابط بین نسلی در خانواده می باشد که درجه کمک کردن و مبادله منابع بین دو نسل را نشان می دهد، اما در این پژوهش تنها به جریان یک طرفه کمک و مبادله منابع که از طرف فرزندان به والدین سالمند می باشد توجه می گردد. و دارای سه بعد مالی، ابزاری و عاطفی می باشد.که نشان می دهد سالمند تا چه حد از سه نوع طرفداری مالی، ابزاری و عاطفی فرزندان برخوردار می باشد. انتخاب بعد کارکردی از مدل بنگستون به این جهت می باشد که تمام نیازهای سالمند شامل نیازهای عاطفی، مراقبتی و مادی را که سالمند انتظار دارد فرزندانش به آن توجه داشته باشند و در این زمینه ها به وی رسیدگی کند را  شامل می گردد. و در این پژوهش تحت عنوان طرفداری فرزندان از والدین سالمند خود از آن نام برده می گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

تعریف عملیاتی: برای اندازه گیری تعهدات فرزندان نسبت به والدین سالمند خود و میزان طرفداری آنان  ابعاد مهم کمک کردن و مبادله منابع با در نظر داشتن کارهای تجربی پیشین در نظر گرفته می گردد. این متغیر توسط یک مقیاس 10 آیتمی اندازه گیری می گردد. بر طبق مطالعات پیشین مشاهده می گردد سه بعد طرفداری عاطفی، مالی و ابزاری در روابط بین نسلی اثرگذار هستند، هر یک از این سه بعد طرفداری به ترتیب توسط این سوالات مطرح می شوند: بعد عاطفی با این سوالات ارزیابی می گردد: ” میزان تکریم و3-9 پیش آزمون پرسشنامه

[1] – متغیر تحصیلات پیش از این تعریف مفهومی شده می باشد پس از تعریف مجدد پرهیز شده می باشد.

[2] – متغیر وضعیت تأهل پیش از این تعریف مفهومی شده می باشد پس از تعریف مجدد پرهیز شده می باشد.

 

 

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز