بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

13.9 28 54.6 108 34.0 136 بیوه
5. 1 1.0 2 8. 3 مطلقه
100.0 202 100.0 198 100.0 400 کل

نمودار4-2 توزیع فروانی سالمندان برحسب وضعیت تأهل

 

 

 

 

6/42درصد از سالمندان مورد مطالعه زندگی با فرزند مجرد می باشد (با همسر و فرزندان مجرد ، بی همسر و فرزندان مجرد). و درصد قابل توجهی از سالمندان مورد مطالعه در شهر شیراز درترتیبات زندگی مستقل (تنها و یا فقط با همسر) زندگی می کنند؛ نزدیک به 29 درصد از سالمندان در چنین شکلی از ترتیبات زندگی هستند. و در نهایت تنها 1/24 درصد سالمندان با فرزندان متأهل خود زندگی می کنند(با همسر و فرزندان متأهل، بی همسر و فرزندان متأهل). مطالعه ترتیبات زندگی به تفکیک جنس حاکی از آن می باشد که ترتیبات زندگی زنان و مردان سالمند شهر شیراز متفاوت می باشد. به طور کلی مطالعاتی که به موضوع ترتیبات زندگی سالمندان پرداخته اند تفاوت در ترتیبات زندگی زنان و مردان سالمند را نشان می دهند. ترتیبات زندگی غالب در زنان و مردان  با 7/23 درصد، برای زنان و 5/44 درصد برای مردان  زندگی با همسر و فرزندان مجرد می باشد. زندگی بی همسر با فرزندان متأهل با2/29 درصد، دومین نوع غالب ترتیبات زندگی برای زنان می باشد. در حالی که این نوع از ترتیبات زندگی برای مردان فقط5/7 درصد از موارد را تشکیل می دهد؛ که آن را می توان ناشی از میزان بالای بیوه گی زنان در مقایسه با مردان دانست(از 0/34 درصد سالمندان بیوه، 0/27 درصد به زنان و تنها0/7درصد به مردان اختصاص دارد). مسئله عدم حضور همسر در سالمند زن، بیشتر به افزایش احتمال زندگی با فرزندان متأهل منجر می گردد تا دیگر ترتیباتی که همسر در آن حضور ندارد. در کل ترتیبات زندگی مردان نمونه مورد مطالعه با 7/70درصد موارد، در نخست زندگی با همسر و فرندان مجرد(5/44) می باشد و پس از آن زندگی با همسر و بدون فرزندان(2/26)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه در رابطه با : بررسی تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز
 

 

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز