پایان نامه درمورد استان مازندران، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شرکت های کوچک و جوان برزیل در بخش های مختلف، متفاوت هستند. در صنعت الکترونیک، بقا، تحت تأثیر قابلیت ارتباط و رشد بالا با قابلیت های پروژه و نوآوری، قرار می گیرد  R&D یک عامل مهم برای رشد بالای شرکت های کوچک و جوان تنها در فرآوری مواد غذایی می باشد، در حالی که برای سه بخش دیگر R&D ناچیز و حتی برای بعضی از آنها منفی می باشد. در مقابل، نوآوری تاثیر مثبت بر رشد، در بخش خودرو و الکترونیک دارد. مشابه جوان تر و کوچک تر خود دارند به علاوه اندازه جاری تاثیر گذارتر از اندازه اولیه می باشد، که این دلالت دارد بر این موضوع که رشد سریع و توسعه ی یک شرکت جدید شانس بقای آن شرکت را به طور فزاینده ای افزایش می دهد. نتایج همچنین بیانگر این موضوع بود که رقابت بیشتری از نرخ بالای ورودی صنعت احتمال بقای شرکت ها را کاهش می دهد.

کازویوکی[1] (2012) مقاله ای تحت عنوان نوآوری باز و بقای شرکت: پژوهش تجربی با بهره گیری از مجموعه داده های مرتبط با ثبت اختراع و سرمایه گذاری در سرشماری ارائه داد که در این پژوهش ارتباط بین نوآوری و بقای شرکت، در میان شرکت های ژاپنی طی سال های 2001 تا 2006 مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه بر اساس مجموعه داده های مرتبط با سرشماری ایجاد شرکت و موسسه از مالکیت معنوی با بهره گیری از پایگاه داده ثبت اختراع برای شرکت های ژاپنی صورت گرفته می باشد. از مدل برآورد پروبیت برای تجزیه و تحلیل بهره گیری شده می باشد. ثبت اختراع به عنوان شاخص نوآوری در نظر گرفته شده می باشد. به طور تجربی، نتایج مختلفی در مورد تأثیر فعالیت های نوآورانه، مانند  R&D و ثبت اختراع، در بقای شرکت هست. نتایج این پژوهش نشان داده می باشد فعالیت نوآورانه برای رشد و بهره وری شرکت ضروری می باشد، اما شکست سرمایه گذاری مخاطره آمیز می باشد و به احتمال زیاد منجر به شکست خود شرکت می گردد. به علاوه، همبستگی منفی بین فعالیت های نوآورانه و بقای شرکت ممکن می باشد کیفیت فعالیت های کارآفرینی با فن آوری بالا را سرکوب کند. همچنین اثر ثبت اختراع  بر بقا، همبستگی منفی با بقای شرکت ها دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد پایان نامه، مطالعه

 

2-3-2-  پژوهش‏های داخلی

مهرداد مدهوشی وغفار تاری (1386) مقاله ای تحت عنوان تأثیر سرمایه اولیه در بقای شرکت­های تولیدی کوچک ومتوسط در ایران ارائه دادند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سرمایه اولیه در[1] Kazuyuki