استان مازندران، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

3-1- مقدمه

تجزیه و تحلیل بقاء یا تحلیل ماندگاری یکی از مباحث علم آمار می باشد که در رشته‌های مختلفی مانند علوم کامپیوتر، اپیدومیولوژی و کشاورزی کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل داده های بقاء یک تکنیک آماری پیشرفته در تجزیه و تحلیل داده های مربوط به زمان وقوع حوادثی زیرا مرگ می باشد.بر اساس تئوری های این بخش از آمار، برای هر موجود زنده (یا در حال انجام یک فرایند کاری) می توان زمان شکست (مرگ) در نظر گرفت. در تحلیل داده های بقاء، احتمال مرگ در هر لحظه از زندگی موجود زنده و تابع بقاء او محاسبه می گردد. مدل های طول عمر، کاپلان مایر و رگرسیون کوکس دارای بیشترین کاربرد در این زمینه می باشند (یوسف نژاد و همکاران، 1390).

تجزیه و تحلیل بقاء اولین بار توسط جان گرانت[1] در سال 1662 و همچنین ستاره شناس معروف، ادموند هالی[2] کاشف ستاره دنباله دار هالی، در قرن 17 و در سال 1693 انجام شده می باشد (پوربهرام آبکنار، 1383). ارتقاء روش های تحلیل داده های بقا به عنوان یکی از حوزه های علم آمار در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد. این به آن خاطر می باشد که در بسیاری از موقعیت های عملی، محققین تمایل به مطالعه زمان بقا تا رخداد یک واقعه از قبیل تاریخ انقضاء یک ماده یا زمان مرگ یک بیمار و … دارند (رجایی فرد و همکاران، 1388).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوع استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

تاریخی رخدادی(EventHistory) را نام برد. از آنجا که در این پژوهش از داده های تاریخچه ای- رخدادی بهره گیری شده می باشد، بعد از توضیح مختصری در مورد داده های مقطعی و داده های ترکیبی درمورد ی داده های تاریخچه ای- رخدادی توضیحاتی ارائه می گردد.

[1] Jone Graunt

[2] Halley