منبع پایان نامه ارشد درباره معرفی نرم افزار، استان مازندران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

3-2-1- داده های مقطعی[1]

در علوم اجتماعی این نوع داده ها رایج ترین نوع داده ها برای ارزیابی علل رفتار هستند. یک نمونه مقطعی تنها یک تصویر لحظه ای از فرآیند مورد مطالعه می باشد. لحظه ای در زمان که محقق برای ثبت این تصویر انتخاب می کند معمولاً نه فقط به خود فرایند بستگی دارد بلکه تحت تأثیر عوامل خارجی مانند تأمین منابع مالی، یافتن یک مؤسسه برای هدایت و پشتیبانی از پژوهش و….. می باشد. در نمودار 3-1- a وضعیت خانوادگی فرد در لحظه مصاحبه بصورت یک نقطه در زمان نشان داده شده می باشد (بلاسفید و راور، 2002: 5).

3-2-2- داده های ترکیبی[2]

در این نوع تحقیقات اشخاص یا واحدهای یکسانی در چند مرحله مجدداً مصاحبه شده یا مورد مطالعه قرار می گیرند. نمودار 3-1- b یک Panel چهار مرحله ای را نشان می دهد که در آن سیر وضعیت خانوادگی پاسخگو در چند نقطه مورد سؤال قرار گرفته می باشد. یعنی تنها اطلاعاتی در مورد وضعیت های هر واحد مورد مطالعه در نقاط از پیش تعیین شده ای از زمان هست اما اتفاقات بین این نقاط کماکان ناشناخته باقی می ماند. داده های Panel نسبت به داده های مقطعی عموماً شامل اطلاعات بیشتری می باشد اما در عین حال دارای اشکالاتی می باشد که از خود روش ناشی می شوند (بلاسفید و راور، 2002: 13).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد درباره مدیریت بازرگانی، استان مازندران

نمودار 3-1 مقایسه بین داده های مقطعی، ترکیبی و تاریخچه ای- رخدادی را نشان می دهد.

3-3- معرفی نرم افزار TDA

TDA  یا Transition Data Analysis یک برنامه آماری می باشد که توسط گوتز و اولریش توسعه داده گردید و برنامه قدرتمندی می باشد که دسترسی به بعضی از پیشرفت ها در تجزیه و تحلیل داده های انتقالی را امکان پذیر می سازد. این برنامه توسط فایل های متنی کنترل می گردد، کاربر یک فایل ورودی ایجاد می کند که شامل[1]Cross-Sectional

[2]Panel