دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان مازندران، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

شرکت های تازه وارد از میان شرکت های موجود مشخص می شوند و شکل پله ای نمودار هم به خاطر همین برش های 42 ماهه می باشد.

 

تفاوت جدول عمر و کاپلان مایر:

  • در جدول عمر مشاهدات سانسور شده در بازه های زمانی نصف می گردد.
  • در روش کاپلان مایر بازه های زمانی به نقاط زمان وقوع رویداد تبدیل می گردد. یعنی این زمان وقوع پیشامدهاست که بازه های زمانی را مشخص می کند اما در جدول عمر تعیین بازه های زمانی توسط خود پژوهشگر انجام می شود.
  • وقتی تعداد افراد یا شرکت های تحت مطالعه کم باشد (معمولا کمتر از 30) بهره گیری از جدول طول عمر (به دلیل گروهبندی بازه های زمانی) منجر به از دست دادن اطلاعات خواهد گردید.

 

3-5-2- روش برآورد کننده حد محصول

نخستین گام در تجزیه و تحلیل داده های بقاء ارائه عددی و نموداری آن هاست. مرسوم می باشد که داده های بقاء را با تابع بقاء و نرخ هازارد اختصار نمایند. پس وقتی داده های بقاء از هیچ روش تئوری مشخصی پیروی نمی کند از روش های ناپارامتری برای تحلیل بقاء بهره گیری می کنیم. یکی از روش ها برای برآورد ناپارامتریک تابع بقا و مشتقات آن، روش حد محصول معروف به کاپلان- مایر می باشد.