بررسی تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

 اپیزودهای سانسور شده در این نقطه از زمان نیز می باشد. فرض می گردد که اپیزودهای سانسور شده شامل اطلاعاتی هستند که تا زمان مشاهده رویدادی اتفاق نیفتاده می باشد. (بلاسفیلد و واور[1]،2002)

فرمولی که معمولاً برای محاسبه برآورد خطای استاندارد تابع بقا بهره گیری می گردد عبارت می باشد از:

 

همچنین روش حد محصول، علاوه بر برآورد تابع بقا، یک برآورد ساده از نرخ انتقال تجمعی بصورت زیر ارائه می دهد که یک تابع مرحله ای می باشد که برای مطالعه گرافیکی مفروضات درمورد توزیع طول عمرها مفید می باشد:

3-6- مقایسه توابع بقا

در تجزیه وتحلیل داده های تاریخی- رویدادی، مقایسه توابع بقا و مطالعه تفاوت معنی دار بین آنها انجام می گردد. برای اینکار 2 روش هست. اول، محاسبه فاصله های اطمینان برای هر کدام از توابع بقا و سپس تست کردن اینکه آیا آنها هم پوشانی دارند یا نه. که این روش در هر دو روش جدول عمر و برآورد کننده حد محصول امکان پذیر می باشد. هر دو روش، برآوردهای خطای استاندارد را برای توابع بقا محاسبه می کنند. روش دوم، محاسبه آماره های خاصی برای مقایسه 2 یا چند تابع بقا می باشد(بلاسفیلد و واور،2002).

در این پژوهش نیز برای آزمون فرضیه های سوم تا ششم پژوهش، با تعریف متغیر های موهومی[2] برای متغیر درجه نوآروی در صنعت، نرخ ورود به صنعت، شدت سرمایه و نرخ رشد صنعت مقایسه ای بین توابع بقای آنها انجام می شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدیریت بازرگانی، استان مازندران

 

اپیزودها را در نظر می گیریم که دارای وضعیت مبدأ و مقصد یکسان بوده یا منقطع(سانسور شده) باشند.

بطور کلی نمونه ای که بدین صورت تعریف شده شامل m گروه بوده و جدول زیر قابل محاسبه خواهد بود.

[1] Blossfeld and Rohwer

[2] Dummy variables

 

 

مطالعه تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

مطالعه تأثیر ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک