دانلود تحقیق در مورد استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 در شرکت هایی که فروش آنها فصلی می باشد خط مشی تولید شرکت اثر مهمی بر نیاز نقدینگی شرکت دارد، معمولا این شرکت ها یرای اینکه پاسخگوی مشتریان خود باشند می توانند دو خط مشی تولیدی را انتخاب کنند. یک خطی مشی این می باشد که شرکت در فصل فروش از ظرفیت کامل تولید خود بهره گیری کند و در فصول دیگر تولید نکند و خط مشی دیگر این می باشد که شرکت تولید خود را به طور ثابت طی سال انجام دهد و فصل بدون تولید نداشته باشد. بدیهی می باشد که خط مشی تولیدی دوم نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارد و خط مشی اول نیز عدم بهره گیری از امکانات شرکت در فصول دیگر را به دنبال دارد. بسته به اینکه کدام خط مشی دنبال گردد شرکت بایستی تبعات آن در سرمایه در گردش را بپذیرند. البته بعضی از شرکت ها به دلیل اینکه آنها قادر هستند در فصول دیگر از امکانات تولید در جهت تولید سایر محصولات بهره گیری کنند، مشکل خط مشی اول از بین می رود.

 

 

 

 

خط مشی اعتباری عرضه کنندگان مواد

اگر خط مشی عرضه کنندگان مواد، خط مشی فروش اعتباری باشد، سرمایه در گردش کمتری مورد نیاز شرکت خریدار خواهد بود، همچنین اگر شرکت با شرایطی مواجهه باشد که خریداران محصولات حاضر به پیش پرداخت باشند، سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، کاهش می یابد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، نیروهای مسلح