تحقیق با موضوع عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش، استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 مطلوب نقدینگی را تعیین کرده باشد برای دست یابی به ترکیب بهینه دارایی ها و بدهی های جاری بایستی اقدام به برنامه ریزی نقدینگی نماید(ملیچر و همکاران[1]،1997).

 

با در نظر داشتن اینکه بخش مهمی از سرمایه در گردش شرکت در حساب های دریافتنی تبلور پیدا می کند، لذا شرکت ها برای جلوگیری از هزینه های لاوصول یا تاخیر در وصول این مطالبات بایستی براساس اعتبار سنجی های مناسب اقدام به فروش نسیه نمایند. انجام مستقیم امر اعتبارسنجی توسط خود شرکت ها و به علت های مختلف صلاح نیست، لذا معمولا نهادهایی جهت این امر فعالیت می کنند.

 

وجود فرصت های مناسب سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار پولی

شرکت ها جهت بهره گیری بهینه از نقدینگی بایستی به بازار پولی دسترسی داشته باشند و بتوانند مازاد نقدینگی را در بازارهای مالی مناسب سرمایه گذاری کنند و یا کسری نقدینگی را بتوانند با شرایط ارزان از بازار پولی تامین مالی کنند(بردیا[2]،1988).

 

 

2-11 عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش

میزان سرمایه در گردش در هر شرکت تحت تاثیر عوامل خاصی می باشد. بدیهی می باشد که به دلیل تفاوت درجه حضور این عوامل در شرکت ها نیاز به سرمایه در گردش هم متناسب با آنها متفاوت می گردد. بعضی از این عوامل به توضیح زیر می باشد:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، راه حل های شرکت با این شرایط

ماهیت تولید(فعالیت)شرکت

[1] Mrlicher et al

[2] Bardia