مقاله درمورد مدیریت تسهیلات، شبکه های توزیع

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. متناسب کردن و نظارت بر تمامی امور و فعالیت های لجستیکی .
  2. مطالعه و پیشنهاد روش های جدید در انجام امور لجستیکی (بازخورد).

سیستم های اندازه گیری لجستیک سنتی برای تسخیر و جمع آوردی اطلاعات با در نظر گرفتن 5 نوع کارکرد:1-مدیریت دارایی  2-هزینه 3-سرویس دهی به مشتری 4- بهره وری 5- کیفیت لجستیک برای جمع آوری اطلاعات طراحی شده اند .مقادیر متعددی از هر یک از انواع عملکرد بطور معمول در مدیریت کردن و نشان دادن هر یک از حوزه های اثرگذاری لجستیک شامل”حمل و نقل”، انبارداری”،”مدیریت موجودی”،”فرآیند سفارشات “و بخش اداری” قرار داده می شوند (خلج ،1383 ، 7).

2-2-11- چرخه های عملکرد لجستیک

اولین جزء در تجزیه و تحلیل لجستیک یکپارچه ی چرخه ی عملکرد می باشد . اگر یکپارچگی لجستیک را از لحاظ عملکرد در نظر بگیریم دیدگاهی پایه ای درموردپویایی ،روابط و تصمیماتی که به هم مربوط هستند تا یک سیستم عملیاتی را به وجود آورند برای ما ایجاد خواهد نمود .در سطح پایه تأمین کنندگان و تولیدکنندگان (مونتاژ کارخانه) و مشتریان از طریق ارتباطات و نقل و انتقالات به هم مربوط هستند مکان تسهیلات که چرخه های عملکرد را به هم ربط می دهند به عنوان گره[1]معرفی می شوند( مانند گره در شبکه ) .

گره ها و ارتباط ها به عنوان مکان تسهیلات نیاز به موجودی دارند و موجودیها به عنوان بخشی از داراییها برای پشتیبانی عملیات طبقه بندی و نگهداری می شوند که به دو دسته موجودی عادی و ایمنی (برای برخورد با این چالش بزرگ، یک استراتژی جامع لجستیک مورد نیاز می باشد تا محرک اولیه ای برای دستیابی به استراتژی های لجستیکی خاص هر یک از سازمان های عضو زنجیره تأمین باشد. شبکه های توزیع، شیوه های حمل و نقل، مدیریت تسهیلات حمل و نقل[2]، مدیریت موجودی، انبارداری، پردازش سفارشات[3] و تمام فعالیت های وابسته دیگر، اجباراً در این فرآیند مورد توجه واقع می شوند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدیریت بازرگانی، عملکرد شرکت

هدف استراتژی لجستیک، کل زنجیره تأمین و نه فقط واحدهای انفرادی عضو زنجیره تأمین می باشد

[1]-Node

[2]-Carrier Management

[3]-Order Processing