تحقیق رایگان با موضوع کارشناسی ارشد، زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

.

برای هیچ یک از سازمانهای عضو زنجیره تأمین ضروری یامطلوب نخواهد بود که برای مدتی طولانی فعالیتهای لجستیکشان را به صورت مستقل مدیریت کنند (غضنفری و فتح اله،1385، 266 -265).

همانگونه که اشاره شده، موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تأمین را در بر گرفته و عمدتاً شامل کلیه فعالیت های فیزیکی جریان مواد و کالا از مرحله تهیه مواد خام تا محصول نهایی مانند حمل و نقل، انبار داری و امثالهم را شامل می گردد (همان منبع،255).

در بین بخش های پایین جریان زنجیره تأمین، مدیریان لجستیک[1]،مسئولیت سازماندهی حرکت مواد بین مواضع کاری را بر عهده دارند (همان منبع،ص11) و یکی از تحولات کلیدی در بخش لجستیک در نظر داشتن تأمین به صورت یک زنجیره می باشد و نه به صورت تعدادی وظایف مجزا.این نوع انسجام باعث حرکت یکنواخت کالا از تولید کننده اولیه تا مصرف کننده نهایی می گردد. لجستیک یکپارچگی در زنجیره تأمین را به وجود می آورد و یکپارچگی در یک زنجیره زمانی موفقیت آمیز می باشد که کل حلقه ها در زنجیره به صورت متحد و در یک عملکرد گروهی منسجم فعالیت کند، پس یکپارچگی با کار گروهی همسو می گردد (جوانمرد،1383، 2).

بیشتر زنجیره های تأمین شامل شرکت های لجستیک و توزیع متعددی در میان زنجیره بوده و به انعطاف پذیری در مؤلفه مناسب برای هر مشتری نیاز دارند. انعطاف پذیری شامل انتخاب مؤلفه هایی از لجستیک می باشد که می توانند تغییرات وسیع در تقاضا را در دوره های کوتاهی تطبیق دهند، محدوده وسیعی از محصولات را جابجا کنند، دارای لجستیک معکوس انعطاف پذیر و سیاست های بازگشت5-2 رئوس پیوندهای حیاتی را نشان می دهد که بازار به زنجیره عرضه متصل می کند. پیوندهای کلیدی میان تدارکات و تولید و میان تولید و توزیع می باشد. هر یک از این سه فعالیت، در حالی که بخشی از فرآیند مستمر می باشد، دارای تعدادی عناصر حیاتی نیز می باشند ( واترز،[2] 2005، 45-44 ).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق با موضوع مدیریت بازرگانی، عملکرد شرکت

[1]-Logistics Managers

[2]-Vaterz