دانلود پایان نامه درباره انعطاف پذیری زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

 

نمودار 2-2- پیوندهای حیاتی در زنجیره عرضه

 

 
-همکاری                                       – زمانبندی اصلی                              – مدیریت تقاضا

– برنامه ریزی الزامات                      – مدیریت درست به هنگام                               – پاسخ سریع

– هماهنگی زمانبندی                         – انعطاف پذیری                                        – تعویق و تأخیر

امروزه بسیاری از محققین معتقدند که رقابت سنتی شرکت در برابر شرکت، به سوی مدلی تجاری سوق می یابد که در آن زنجیره های تأمین در مقابل زنجیره های تأمین رقابت می کنند. با گسترش مبانی رقابتی در زنجیره تأمین  و افزایش  اهمیت زمان ، یک مسأله حیاتی، انعطاف پذیری زنجیره تأمین خواهد بود. گوپتا و سومرز در سال 1996 دلایلی قوی برای به هم پیوستگی بین استراژی تجاری، انعطاف پذیری تولید و عملکرد مالی ورشد شرکت ارایه کرده اند. اگر انعطاف پذیری در تولید،عملکرد کلی را بهبود می بخشد بایستی انعطاف پذیری زنجیره تأمین، که خود شامل انعطاف پذیری تولید یک شرکت تولیدی در درون زنجیره تأمین می باشد، عملکرد را بیشتر بهبود دهد.

به علاوه ملاک های عملکرد، که عملکرد زنجیره تأمین را در میان گروه های زنجیره تأمین می سنجد، بایستی شناسایی شوند تا تعیین گردد که آیا تغییری حقیقی در ارزش مشتری افزوده شده می باشد یا خیر(آرمون، 1383، 2).

زنجیره های تأمین با هدف ارتقاء رقابت پذیری، بهبود کیفیت  محصول و خدمات ارائه شده، افزایش سطح رضایت مندی مشتریان، کاهش هزینه ها، … و در نهایت افزایش سود آوری کل، به عنوان یک ضرورت در عرصه فعالیت های اقتصادی، ایجاد و به کار گرفته می شوند،به اعتقاد استامن و فندل، دیدگاه کلی تر در این مورد می گوید که راهبرد لجستیک در برگیرنده تمامی تصمیمات دراز مدتی می باشد که بر زنجیره عرضه تأثیر می گذارد و می تواند شامل شناخت منابع، پژوهش، پیش بینی، تدارکات، محیط، برنامه ریزی تولید، چرخه مجدد، سرمایه و دامنه کاملی از دیگر فعالیت ها باشد. با این دید گسترده، راهبرد لجستیک بخش کلیدی راهبرد سازمان می باشد و با توسعه فرآیندی که ارزش مستمر و مدامی را برای مشتریان تأمین می کند،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت